Ostry protest mieszkańców Siewierza

25 kwietnia została opublikowana petycja w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu, dotyczącej strefy płatnego parkowania. Obowiązuje ona od 19 kwietnia i jest utrapieniem dla większości lokalnego społeczeństwa. Kto konkretnie protestuje przeciwko niej?

Petycja została opublikowana 25 kwietnia, jej autorką jest mieszkanka gminy Siewierz. Pismo zostało skierowane do Przewodniczącej Rady Miejskiej Barbary Bochenek, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz – Zdzisława Banasia oraz do Rady Miejskiej. 

Już wcześniej pisaliśmy o całej sprawie w artykule. Dzień po wprowadzeniu strefy płatnego parkowania na siewierskim rynku komentarz mieszkańców był raczej spójny. Jeden z internautów skomentował wtedy sprawę:

“Skoro portal Facebookowy gminy sprzedaje informację o płatnym parkowaniu, że ta inwestycja jest wykonana zgodnie z wolą mieszkańców, to pytanie, czy było jakieś referendum w tej sprawie, czy też wystarczyło zdanie kilku mieszkańców i ilu? Temat istotny, ponieważ przy innych inwestycjach gmina totalnie ignoruje wielu mieszkańców realizując swoje założenia – więc pytanie, którzy to mieszkańcy mają głos decydujący?”

Natomiast mieszkańcy, którzy byli za wprowadzeniem strefy, tłumaczyli, iż zmiana ta pomoże w dostrzeżeniu piękna rynku oraz ograniczy natłok aut tam parkujących.

W proteście biorą udział przede wszystkim mieszkańcy gminy Siewierz oraz właściciele sklepów i punktów obsługowych zlokalizowanych przy rynku. Treść petycji brzmi w następujący sposób:

“My, Mieszkańcy Miasta i Gminy Siewierz, właściciele sklepów i punktów usługowych zlokalizowanych przy siewierskim rynku żądamy uchylenia uchwały nr XIX/224/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposób ich pobierania.”

Lokalna społeczność uważa, że obecna uchwała działa na niekorzyść mieszkańców Siewierza. Podkreślają oni, że rynek, który był centrum spotkań, teraz zamienił się w betonową pustynię. Dodatkowo zwracają uwagę, że strefa ta jest kolejnym ciosem dla lokalnych przedsiębiorców, których aktualna sytuacja epidemiczna nie rozpieszcza. Sugerują, że opłata za parking może wpłynąć na wybór innych dyskontów, gdzie postój jest bezpłatny.

W sprawie bierze udział Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta i Gminy Siewierz, które postanowiło podjąć uchwałę w sprawie udzielenia poparcia dla protestu mieszkańców Gminy w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/224/2021 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 11 lutego 2021 r. Organizacja deklaruje udzielenie pomocy dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz przy organizacji konsultacji społecznych. Podkreśla także, że podobną pomoc oferujemy właścicielom sklepów i punktów usługowych przy ich dalszych działaniach w tej sprawie.

Aktualnie petycję podpisały 52 osoby, ale ich liczba nadal  rośnie. Czas na jej wypełnienie trwa do 4 maja 2021 r. Na Facebooku powstała nawet specjalna grupa zrzeszająca przeciwników płatnej strefy. Czy wszystkie te działania przyniosą zamierzone efekty w postaci powrotu bezpłatnej strefy parkowania? Czas pokaże.

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button