Szkoła w Żarnowcu wzmacnia krajową gospodarkę

W chwilach wielkich zagrożeń, w momentach najbardziej dramatycznych w dziejach narodu ta miłość i przywiązanie do ziemi okazywały się niezmiernie ważne w zmaganiu o przetrwanie – powiedział Jan Paweł II do rolników (Krosno, 1997).

Pandemia koronawirusa spowodowała potężne straty w gospodarce. Zmieniło się wszystko: produktywność, logistyka czy dostęp do kapitału ludzkiego – pracowników. Zarówno Polska jak i cały świat musiał dostosować się do nowych realiów. Niemniej istnieją branże – rolnictwo czy np. branża spożywcza – które wykorzystały sytuacje do zmiany tendencji. Do postawienia na lokalne produkty.

Mamy do czynienia z wyjątkowym skróceniem łańcuchów dostaw, niespotykanym od dziesiątek lat. Pandemia tymczasowo zrealizowała postulat uczestnictwa branży spożywczej w Europejskim Zielonym Ładzie w zakresie zmniejszania emisyjności dostaw. Wykorzystując polski potencjał eksportu żywności, można go w obecnej sytuacji znacząco zwiększyć. Konsumenci oraz decydenci polityczni dostrzegają potrzebę samowystarczalności żywnościowej Europy mówi  Adam Zieliński, prawniki, ekspert CAKJ ds. rolnictwa w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego w artykule: Unijny Zielony Ład jest szansą dla polskiego rolnictwa. Dodaje również:

(…)  Prasa branżowa wskazuje, że polscy producenci zastąpili włoskich, hiszpańskich i azjatyckich w realizacji dostaw żywności na Bliski Wschód i do krajów Afryki Północnej.

Aktualna sytuacja skłania zatem do postawienia na nowoczesne rolnictwo. Szczęśliwie się składa, że w powiecie zawierciańskim funkcjonuje kuźnia młodych rolniczych talentów. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu oferuje nowoczesne podejście do zawodu rolnika oraz nim związanych. Kształcenie na profilach związanych z szeroko pojętym rolnictwem jest ważne i co ważniejsza przynosi efekty.

Minister [Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – red.] zwrócił uwagę na fakt, że saldo w obrocie artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2020 r. osiągnęło poziom 11,7 mld EUR. Oznaczało to wzrost o ponad 11 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim – czytamy w: Pandemia nie osłabiła pozycji polskiego rolnictwa.

Szkoła w Żarnowcu posiada silne związki z wyżej wymienionym ministerstwem. Od 2017 r. Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu zyskał nowego super-opiekuna. Placówka edukacyjna podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stał się [Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – red.] organem prowadzącym i sprawujący nadzór pedagogiczny dla szkoły – czytmy w: „Historia szkoły” Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu prowadzi edukacje na pięciu profilach:

  • Technik agrobiznesu
  • Technik weterynarii 
  • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
  • Technik hodowca koni „decyzją dyrektor szkoły w roku bieżącym 20/21 nie zorganizowano naboru, gdyż profil nie cieszył się w ostatnim czasie popularnością” – mówi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
  • Technik rolnik

Uprawnienia i umiejętności uzyskanie po ukończeniu profili są szczegółowo opisane, informacje znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce profile. Warto podkreślić, że szkoła jest renomowana – opieka ministerialna – a wydawane przez nią dyplomy respektowane przez inne instytucje.

Dyplomy ukończenia szkoły wraz z egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe to dokumenty wystarczające do potwierdzenia kwalifikacji uznawanych przez ARiMR – pisze Leszek Znamierowski, Główny specjalista Samodzielne stanowisko pracy ds. informacji i promocji Śląski Oddział Regionalny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Historia szkoły sięga 60 lat. Szczegółowo opisana historia placówki znajduję się na stronie internetowej. Skupmy się tylko na wybranych momentach.

Rok 1960  – powołanie dwuletniej Szkoły Przysposobienia Rolniczego

Rok 1977-78 – remont i adaptacja byłego budynku Gromadzkiej Rady Narodowej na cele szkolne dla potrzeb Zasadniczej Szkoły Rolniczej

Rok 1987-88 – budowa Garaży Szkolnych

Rok 1993 – uruchomienie Liceum Zawodowego

Rok 1994 – rozpoczęcie rozbudowy Szkoły

Rok 1996  – utworzenie Technikum Hodowli Koni i oddanie do użytku części dydaktycznej szkoły oraz pierwsza studniówka i matura w naszej szkole – profil rolniczy

Rok 1997 – powołanie Liceum Agrobiznesu i utworzenie decyzją Ministra Rolnictwa Zespołu Szkół Rolniczych w Żarnowcu

Rok 1998 – utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Rok 1999  – uruchomienie trzyletniego Technikum Rolniczego dla Dorosłych. Ponowny udział naszych uczniów w ogólnopolskim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych

21 kwietnia 2009  – nadanie imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład ZSRCKU.

Rok 2017 – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu staje się szkołą ministerialną, podległą Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który staje się organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny dla szkoły – czytamy w historii szkoły.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button