Radna Mićka kwestionuje swoje oświadczenie majątkowe

W 2018 i 2019 roku podczas składania oświadczenia majątkowego radna Ewa Mićka nie zrozumiała zapisu “środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej” i wpisała, że owy punkt jej nie dotyczy. Przypomnijmy, że radna do początku grudnia 2019 roku sprawowała funkcję kierownika w RPWiK.

28 kwietnia 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Zawierciu wpłynęło pismo od Radnej Rady Miasta Ewy Mićki ws. wyjaśnienia do korekt oświadczenia majątkowego składanego na dzień 31.12.2019 r. 

Radna swój błąd tłumaczy w następujący sposób:

“W części A pkt I, nie zostały przeze mnie wpisane środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej. Nie wykazanie tych środków wynikało z błędnego przekonania, co do tego, które środki powinnam wpisać. Powodem są zawiłości interpretacyjne.”

Ewa Mićka w piśmie tłumaczy także, że określenie “środki pieniężne” nie zostało doprecyzowane w świetle polskiego systemu prawa w sposób ustawowy. Radna dodaje także, że odwołała się do potocznej definicji tego słowa. Tłumaczy, że owe oświadczenia zostały złożone w dobrej wierze oraz napisane zostały na podstawie wiedzy, jaką Radna posiadała. 

W kolejnej części pisma Radna tłumaczy kolejny błąd, który polegał na niedokładnym oszacowaniu wartości swojej nieruchomości, w związku z wątpliwościami Urzędu Skarbowego. Ewa Mićka opiera się o brak jednoznacznej interpretacji i narzędzi. Dlatego postanowiła zadziałać sama w tym zakresie. Na podstawie dokumentów bankowych i własnej wiedzy doprecyzowała wartość nieruchomości. W 2019 roku cena domu wynosiła około 280 tys., po dogłębnej analizie radnej cena unormowała się na poziomie 380 tys. złotych. 

W końcu po dwóch latach w oświadczeniu majątkowym za rok 2020 Ewy Mićki pojawiła się kwota w środkach pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej i jest to 7500 złotych. W dokumencie radna określa, że jest w posiadaniu domu o powierzchni 149 m2 o oszacowanej wartości 380 tys. złotych. W oświadczeniu majątkowym możemy znaleźć także informację o innej nieruchomości o powierzchni 0,0835 ha i wartości 70 tys. złotych. 

Radna w tym oświadczeniu określa również swoje dochody osiągane z tytułu zatrudnianie i innej działalności zarobkowej. W 2020 roku Ewa Mićka z tytułu zatrudnienia otrzymała 60 807,01 zł, natomiast z racji pełnienia funkcji radnej 11 600 zł. Dodatkowym zarobkiem dla radnej było malowanie twarzy, z powodu którego otrzymała 256 zł.

Ewa Mićka z powodu zawiłości interpretacyjnych przez okres 2 lat nie wpisywała zgromadzonych środków pieniężnych. Na szczęścia pod koniec kwietnia radna rozwiała swoje wątpliwości i uzupełniła dokumentację przed czasem. Przypomnijmy, że w zeszłym roku termin składania oświadczeń majątkowych został wydłużony do 31 maja. 

Czy dla reszty Radnych zapis zgromadzonych środków pieniężnych w walucie polskiej jest jasny?

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button