Zawierciańskie urzędy nieprzystosowane do osób niepełnosprawnych?

W Biuletynie Informacji Publicznej udostępniona jest zakładka “Deklaracja Dostępności”. Strona pozwala ustalić dzięki dostępności architektonicznej, które urzędy są przystosowane do osób niepełnosprawnych. Jaka placówka wypada najgorzej pod tym względem?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, Urząd Miejski w Zawierciu jest zobowiązany zapewnić łatwy wygląd do swojej strony w wersji elektronicznej. Dzięki temu aktowi prawnemu i zakładce dostępności architektonicznej mieszkańcy Zawiercia są w stanie dowiedzieć się, które urzędy i wydziały nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Pierwszy w kolejności jest Urząd Miejski w Zawierciu mieszczący się przy ul. leśnej 2. Placówka nie posiada nad wejściem głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma windy. Placówka nie posiada pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Natomiast UM w Zawierciu przy schodach do wejścia głównego A znajduje się podjazd (pochylnia) wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyposażona w czujnik bezpieczeństwa) znajduje się na parterze budynku. Przed placówką są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób dotkniętych kalectwem. Grupa osób zatrudnionych w urzędzie ukończyła kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.

Drugą placówką jest Urząd Stanu Cywilnego, mieszczący się przy ul. Piastowskiej 1. W budynku brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W USC nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma windy.

Udogodnienia, które znajdują się w USC to: toaleta dla osób niepełnosprawnych mieszcząca się na parterze,  5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jest możliwe wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Następny w kolejności jest Wydział Komunikacji Społecznej, mieszczący się przy ul. Powstańców Śląskich 1. W budynku brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku brak windy. Nie ma toalety przystosowanej do osób niepełnosprawnych. Przy wydziale brak parkingu. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie brajla. 

Jedynym udogodnieniem jest możliwość wejścia do budynku z psem przewodnikiem. 

Lista pozostałych udogodnień wydziałów jest dostępna tu. Na podstawie powyższego opisu można stwierdzić, że osoby niepełnosprawne mogą mieć dość duży problem z dotarciem do urzędów. Najgorzej przystosowaną placówką jest Wydział Komunikacji Społecznej. Zatem nasuwa się pytanie:

Czy włodarz miasta przewiduje w najbliższym czasie modernizację tych placówek?

Martyna Urban

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button