Kolejna opowieść o drogach powiatowych

Kwestia stanu dróg w powiecie wciąż pozostaje palącym tematem. Pytaliśmy czytelników, jakie drogi należy remontować, informowaliśmy jakie drogi są już wyremontowane lub jakie w niedalekiej przyszłości wspominany remont otrzymają. W dniu dzisiejszym kolejny artykuł poświęcony infrastrukturze drogowej w powiecie zawierciańskim, ponieważ jesteśmy świeżo po oficjalnym oddaniu do użytku drogi powiatowej nr 1765S na odcinku Pilica – Kocikowa

W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli Posłowie na SEJM RP: Ewa Malik, Danuta Nowicka i Waldemar Andzel, Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Dariusz Starzycki, Samorząd Powiatu Zawierciańskiego reprezentowali: Barbara Laskowska – Przewodnicząca Rady Powiatu, Starosta Zawierciański – Gabriel Dors, Wicestarosta – Paweł Sokół, Członek Zarządu Powiatu – Włodzimierz Styczyński, Halina Mackiewicz – Skarbnik Powiatu i Tomasz Dzierżanowski – Sekretarz. Gminę Pilica reprezentował Burmistrz Artur Janosik. 

Powiat Zawierciański poinformował redakcję, że zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S od km 0+000 – skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej oraz od km 4+560 do km 5+505 w Kocikowej realizowane przez Powiat Zawierciański, uzyskało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Zadanie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 1765 S na długości 5 505 m:

–  jednojezdniowej dwupasmowej dwukierunkowej klasy L o kategorii ruchu KR2 o szerokości 5,5 m w miejscu budowy chodnika oraz 5,0 m w pozostałym zakresie na długości 4 870 m,

– budowie i przebudowie chodników o szerokości 1,50 m na długości 344 m,

– odtworzeniu istniejącego pobocza o szerokości 0,75 m na długości 10 203 m,

– przebudowie odwodnienia na długości 505 m,

– remoncie zjazdów indywidualnych w formie przejazdu przez chodnik,

– oznakowaniu poziomym i pionowym.

Warto wspomnieć o tym, że wartość całkowita zadania to 2.920.887,03 zł

Poziom dofinansowania z FDS to 80% (w liczbach bezwzględnych wynosi 2.267.419,00 zł). Wkład własny Powiatu to  653.468,03 zł, natomiast dofinansowanie Gminy Pilica: 50.000,00 zł. Wykonawcą była firma BERGER BAU POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu.

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button