Nowe możliwości dla mieszkańców Łaz

Dzieje się w Łazach! Dawna Kolejowa Automatyczna Telefoniczna Stacja zyskała nowe życie. Budynek jest wyremontowany i po prostu ładniejszy, ale nie tylko. To może być świetne miejsce! Przed mieszkańcami osiedla Podlesie (dawny ZMS) otwierają się nowe możliwości. 

Wprowadzenie

Na temat kończących się prac i odnowy dawnego budynku KTS w Łazach pisaliśmy w teście: Rewitalizacja budynku KTS w Łazach na ostatniej prostej. Opis zmian w budynku mieszącym się przy ul. Spółdzielczej 2 w Łazach nie był kompletny, obecnie dostępne są nowe dane. We wtorek, 22 czerwca, „Echa Łaz” FB oraz Gmina Łazy Official FB przekazały informacje o działalności budynku KTS w Łazach.  

Co oznacza akronim w nazwie budynku przeznaczonego do pełnienia funkcji publicznych? Jest to nawiązanie do planowanych w nim działań, które będą się odbywały pod hasłem: „Komunikacja, Tradycja, Społeczeństwo”. Inaczej mówiąc, słowa opisują współprace działających na terenie gminy organizacji, których celem jest realizacja projektów mających na celu integrację międzypokoleniową. 

Zanim przejdziemy do opisu dalszego opisu, powinniśmy zwrócić uwagę na proces rewitalizacji, gdyż od swojego początku podejmowanym działaniom przyświecał jasny cel. Na podkreślenie zasługuje prospołeczny charakter inwestycji, co więcej mieszkańcy i inne osoby zainteresowane wzięły aktywny udział, w dyskusji nad przeznaczeniem budynku. Zdanie mieszkańców jest istotne, świadczy o tym uruchomienie 14 czerwca Centrum Usług Społecznych. 

Rozmowy z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, pomogły nam podjąć decyzję o przeznaczeniu tego obiektu na cele społeczne. To tutaj skupiona zostanie większość organizacji i stowarzyszeń, które działają na terenie Łaz. Będziemy starali się dążyć do tego, aby miejsce to stało się punktem wsparcia, integracji i niesienia pomocy – Jest dofinansowanie na remont budynku KTS. 

Co znajduje się w budynku KTS? 

Budynek podzielony jest na kilka stref. Na parterze mieści się obszerny holl wraz z windą, która z pewnością jest ułatwieniem w pokonywaniu barier architektonicznych.  

Na pierwszym piętrze mieści się Centrum Usług Społecznych składające się z dużej sali konferencyjnej z pełnym wyposażeniem oraz salą wielofunkcyjną zaadoptowaną na Klub Seniora.  

Na drugim piętrze znajduje się Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego. W tej przestrzeni zlokalizowane są także: Świetlica Środowiskowa „Stokrotka”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, LGD Perła Jury, Stowarzyszenie Ekologiczne „Mleczyk”, Klub Seniora Semafor, Towarzystwo Emerytów i Rencistów. 

Poddasze zostało zaadoptowane na strefę wystawienniczą oraz pracownię artystyczną. Miejsce w budynku znaleźli także harcerze – Gmina Łazy Official FB. 

Skąd nazwa „Osiedle Podlesie”? 

Nazwa osiedle Podlesie istnieje od lat 90. XX w. Wcześniej było ono znane pod nazwą osiedla ZMS, co ciekawe dawna nazwa wciąż funkcjonuje w świadomości mieszkańców. Jeszcze przed zmianą nazwy osiedla doszło do zmian organizacyjnych, 16 grudnia 1982 r. ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawierciu wydzieliła się Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łazach. 

Grupa Założycielska Spółdzielni składała się z 11 osób, która zredagowała i uchwaliła pierwszy Statut Spółdzielni, zatwierdzony w dniu 14.01.1983 r. W chwili rejestracji Spółdzielnia liczyła 33 członków. 

Pierwsze cztery budynki tzw. stare osiedle, zostały oddane do użytku w latach 1983 – 1985. Łączna ilość mieszkań to 285 lokali mieszkalnych. 

Pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczęto drugi etap budowy czterech bloków. (…) Inwestycję ukończono na początku lat dziewięćdziesiątych. Członkowie oczekujący mogli zamieszkać w 107 nowych lokalach mieszkalnych. 

W tym okresie wybudowano także pawilon handlowy przy ulicy Spółdzielczej 5, w którym obecnie mieści się siedziba Spółdzielni, apteka, Urząd Pocztowy, Telekomunikacja Polska SA, zakład fryzjerski oraz sklepy spożywcze i przemysłowe – Łazy osiedle PodlesieSpółdzielnia Mieszkaniowa w Łazach

Na mapach geodezyjnych Osiedle Podlesie zajmuje 19,69 ha (0,14 proc. Powierzchni gminy Łazy). Obszar osiedla jest zamieszkiwany przez 2 199 osób, najwięcej mieszka przy ul. Jesionowej – 755, najmniej mieszka przy ul. Mickiewicza – 16 – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017-2020+, s. 70.  

Mieszkańcy osiedla stanowią 14,12 proc. całej populacji zamieszkującej gminę Łazy, dlatego też kwestia rewitalizacji dawnej Kolejowej Automatycznej Stacji Telefonicznej w budynek KTS odgrywa dużą rolę. Centrum Usług Społecznych zamierza wykorzystywać swoje atrakcyjne i popularne położenie do realizacji zadań. 

Funkcje budynku KTS

  • Obecnie [od 14 czerwca – red.] rozpoczyna działalność Centrum Usług Społecznych, w ramach którego organizacje senioralne i stowarzyszenia działające na terenie Gminy będą mogły realizować swoją działalność statutową, korzystając z zasobów sal konferencyjnych i szkoleniowych, w których organizowane będą m.in. zajęcia edukacyjne, warsztaty, wydarzenia artystyczne, wystawy malarskie, spotkania tematyczne, prelekcje.  
  • Działać tu będzie m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, który posiada sekcje pozwalające seniorom rozwijać pasje sportowe i artystyczne, w tym malarskie, kabaretowe i teatralne.  
  • To miejsce również dla Klubu Seniora, gdzie osoby starsze będą mogły aktywnie spędzić czas, rozwijać swoje pasje i zainteresowania.  
  • Swoje długo oczekiwane miejsce znalazła Świetlica Środowiskowa oraz harcówka.  
  • Z budynku będzie korzystać także Szkoła Podstawowa nr 3, która na etapie konsultacji zgłaszała potrzebę miejsca, w którym można realizować zajęcia teatralne i artystyczne, tak bardzo lubiane przez dzieci i młodzież tej szkoły.  
  • KTS będzie także miejscem organizacji imprez i spotkań skierowanych do dzieci, ich rodziców i dziadków.  
  • Przestrzeń wokół budynku i zrewitalizowany teren po byłych ogródkach działkowych przy ul. Częstochowskiej planujemy wykorzystać do organizacji wydarzeń plenerowych.  
  • Od 1 września zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjny Wsparcia Rodzin, gdzie będzie można skorzystać z porad psychologa, prawnika i mediatora.  
  • W budynku mieści się Wydział Rozwoju i Komunikacji Społecznej – Urzędu Miasta i Gminy Łazy – red. -u, który m. in. będzie koordynował funkcjonowanie KTS-u – mówi Agnieszka Perkowska, kierownik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Społecznej w Łazach, Gmina Łazy Official FB, 22 czerwca.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button