W Warszawie odbył się Zjazd Republikański!

20 czerwca w warszawskim teatrze Palladium odbył się Zjazd Republikański, czyli konwencja Partii Republikańskiej, której utworzenie zapowiadał europoseł Adam Bielan.

Jakie są główne założenia agendy Partii Republikańskiej? Jak wszystkie konserwatywne ugrupowania skupia się na działaniach, mających na celu utrzymanie tradycyjnego modelu rodziny oraz zachowania konserwatywnych norm moralnych.

Najważniejsze punkty programu republikańskiego sprowadzają się do:

  • stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
  • zwiększenia suwerenności energetycznej za sprawą budowy Zielonego Ładu;
  • wzmocnienie działań i programów, mających na celu promowanie prokreacji, uprawienia samodzielności polskiej rodziny i podniesieniu poziomu jej zamożności;
  • dążenia do wzmocnienia pozycji Polski w Unii Europejskiej;
  • zabezpieczenia państwa polskiego w kwestii gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju handlu zagranicznego;
  • podejmowania współpracy bilateralnej z Wielką Brytanią, jako byłego państwa Wspólnoty Europejskiej;
  • rozwijanie polskich sił militarnych w ramach Paktu Północnoatlantyckiego w tym w szczególności jego wschodniej flanki;
  • zwiększenie efektywności samorządów lokalnych, łącząc oddolną aktywność społeczności lokalnych ze wspólnotową polityką państwa;
  • wyznaczenia priorytetów współpracy z USA zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej;
  • podkreślania stałych interesów narodowych Rzeczypospolitej Polskiej, które służą zapewnieniu jej trwałej niepodległości i bezpieczeństwa.

W wydarzeniu wzięło udział wielu polityków, m.in. Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Posłowie na Sejm RP – Kamil Bortniczuk oraz Włodzimierz Tomaszewski. Na zjeździe był obecny także członek Rady Ministrów Michał Cieślak, odpowiedzialny za rozwój samorządów. Podczas zjazdu przyznał, że Partia Republikańska wnosi „bardzo ważny wkład i konkretne propozycje do Polskiego Ładu”. Te propozycje to wsparcie samorządu terytorialnego, pomoc polskim producentom żywności w poszukiwaniu kanałów dystrybucji, zbytu, rozwoju, wsparcie rodzin wielodzietnych.

W zjeździe wzięli udział lokalni społecznicy, od lat działający w trzecim sektorze, Petros Tovmasyan – aktywista działający na rzecz miasta Gliwice, prezes zarządu  Klastra Innowacji Społecznych i Piotr Czarnojańczyk – członek zarządu Powiatu Zawierciańskiego oraz zarządu Klastra Innowacji Społecznych. 

,,Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy wziąć udział w tak istotnej inicjatywie. Cieszymy się, że będziemy współtworzyć tę społeczność” – powiedział Petros Tovmasyan.

Sofiia Podolianchuk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button