Praca dla pasjonata przyrody?

Dzik jest dziki, dzik jest zły. Dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika… Otóż ma wiele możliwości! Nie tylko ucieczkę! Poznajmy historię łowiectwa na terenach powiatu zawierciańskiego.  

Tekst jest poświęcony historii łowiectwa na terenie powiatu zawierciańskiego, przy czym nie jest ujęciem całościowym, lecz monograficznym. Przybliża historię Koła Łowieckiego „Ostaniec” z Zawiercia. Inne koła łowieckie oraz ich obszary łowieckie będą w nim tylko wzmiankowane.  

Nie będzie to instruktaż poświęcony skutecznemu zabijaniu zwierząt. Jednym z zadań myśliwych jest odstrzał zwierzyny, ale tylko w przypadku zajścia odpowiednich okoliczności. Nadpopulacja zwierzyny może doprowadzić do wypadków lub nawet tragedii. Jak zaważył lokalny pasjonat fauny  – „Ogromna ilość dzików buchtuje w Ciągowicach, które przybyły tam z porębskich lasów”

Okazuje się, że na terenie rejonu VII – zawierciańskiego istnieje 18 różnych kół łowieckich. Takich informacji udziela: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego Katowice – Siemianowice Śląskie.  

1. „Orle Gniazdo” Zawiercie, przemyslawgruca1988@onet.plwww.orlegniazdozawiercie.pl 

2. „Ostaniec”, klostaniec@gmail.com 

3. „Poręba”, sekretarz.klporeba@o2.pl 

4. „Cietrzew” Łazy, klcietrzewlazy@op.pl 

5. „Diana” Ogrodzieniec, dianaogrodzieniec@o2.pl 

6. „Darz Bór”, darzbor.ogrodzieniec@gmail.com 

7. „Cyranka” Wierbka, dziejkaag@interia.pl 

8. „Dzik” Żarnowiec, kololowieckie.dzik.zarnowiec@onet.pl

9. „Hubert” Pilica, klhubert@o2.pl 

10. „Hubertus” Szczekociny, hubertus.szczekociny@gmail.com 

11. „Słonka” Rokitno, slonka.rokitno@gmail.com 

12. „Orlik” Siewierz 

13. „Ryś” Katowice, kolo.rys.siewierz@gmail.com 

14. „Cietrzew” Charsznica, Jan@woloch.pl 

15. „Grzywacz” Kraków, kologrzywacz@op.pl 

18. „Orle Gniazdo” Myszków, orlegniazdomyszkow@gmail.com 

18. „Szarak” Myszków, zlewewandowski12@wp.pl 

Kim jest, a raczej kim powinien być myśliwy w XXI wieku? Zachowując najszlachetniejsze cechy swych przodków: łowiecką pasję, miłość do przyrody, respekt dla łowieckiej etyki i obyczaju, powinien być bardziej niż kiedykolwiek wcześniej hodowcą i opiekunem zwierzyny, rozsądnym gospodarzem łowiska wyposażonym nie tylko w nowoczesną broń i akcesoria łowieckie, ale przede wszystkim w wiedzę przyrodniczą i umiejętność rozbudzania u innych świadomości ekologicznej i mobilizowania ich do działań związanych z ochroną przyrody i środowiska – Łowiectwo, Łowiec Polski, Warszawa 2011. 

Historia „Ostańca” została opracowana z okazji 65-lecia działalności (2013), a następnie opublikowana na stronie internetowej: koloostaniec.com.pl. Podstawowymi źródłami informacji były: pamięć własna autora, rozmowy ze starszymi członkami oraz niekompletne dokumenty z Zarządu Wojewódzkiego Polskie Związku Łowieckiego. 

W celu upamiętnienia jubileuszu Walne Zgromadzenie z inicjatywy łowczego koła kol. Andrzeja Kędzierskiego na wniosek Zarządu Koła postanowiło założyć stronę internetową koła, do której należy opracować historię (monografię) koła, która w sposób syntetyczny przedstawi powstanie, rozwój, dorobek, zmiany organizacyjne i osiągnięcia Kola – Historia Koła

Przyjmuję się, że Koło Łowieckie „Ostaniec” w Zawierciu obecnie liczy 73 lata. Nie jest to jawny błąd, w zasadzie nie jest to błąd w ogóle, aczkolwiek konieczne jest pewne wyjaśnienie. Nazwa „Ostaniec” pojawiła się dopiero w 1980 r. – kiedy 8 członków założycieli dokonało rejestracji Koła Łowieckiego pod nazwą „Ostaniec”. Historia Koła rozpoczęła się jednak wcześniej. 

W 1980 roku w związku z ciągłymi problemami związanymi z podobieństwem nazw kół Łoś i Łoś-1 oraz ze zmianą przepisów i podziału administracyjnego powstała grupa członków założycieli Koła Łowieckiego, pod nową zmienioną nazwą z Łoś na „Ostaniec”, dzierżawiąc tereny obwodu 118 – Historia Koła

Powody zmiany nazwy były zasadne. Wprawdzie nazwa „Ostaniec” brzmi swojsko i jurajsko, jednak członkowie koła nie jednak zapominać o swoich początkach, czyli o Kole łowieckim Łoś, które zostało założone w 1948 r.  

Koło nasze zawsze miało rodzinny charakter, nie tylko ze względu na przynależność do niego wielu członków tych samych rodzin, choć było to bardzo pozytywnym zjawiskiem. Kultywowanie rodzinnych a wręcz pokoleniowych tradycji dało się zauważyć szczególnie wśród następujących rodzin: Gołuchowscy, Domagałowie, Kędzierscy, Frączkiewiczowie, Wojcieszczyczkowie, Mygowie, Tuorowie – Historia Koła

Członkami założycielami koła łowieckiego „Łoś” byli m.in.:

Franciszek Gołuchowski, Mieczysław Błasikiewicz, Edward Kędzierski, Stanisław Kwaśniak, Mieczysław Prętki, Michał Sitarski, Szeler, Wcisło, Szlawski. 

Koło łowieckie „Łoś” nie musiało długo oczekiwać na kolejne zmiany. W dniu 23 kwietnia 1960 r. Miejska Rada Narodowa w Zawierciu wpisała Koło Łowieckie „Łoś” do rejestru kół łowieckich, tym samym Koło zyskało osobowość prawną. Składało się wtedy z 15 członków-założycieli. 

W latach 70. XX wieku znacznie zwiększyła się ilość członków. Koło liczyło 42 członków. Mogło to mieć związek ze zjawiskiem baby-boom, którym było przyjście na świat 784 tys. Dzieci w 1951 r. W konsekwencji, koło łowieckie Łoś zostało podzielone na dwa koła: 

  • Koło łowieckie Łoś 
  • Koło łowieckie Łoś 1

Nowo utworzone koła podzieliły się obwodami łowickimi, zgodnie z miejscem zamieszkania swoich członków, a majątkiem na podstawie protokołu.  

Koło łowieckie Łoś 1 zostało 14 października 1975 r. wpisane do rejestru kół łowieckich. Liczyło wtedy 27 członków, prezesem był Tadeusz Domagała. Na podstawie podpisywanych umów dzierżawy, Koło wydzierżawiło obwód 74 (późniejszy 118) o powierzchni 4 560 ha (1 000 ha terenów leśnych). Niniejsza umowa obowiązywała do końca marca 1985 r. 

W 1980 r. nastąpiła wcześniej opisana zamiana nazwy. Później doszło do zmian formalnych, które wiązały się z koniecznością weryfikacji statutów i dostosowaniem się do nowego ramowego statutu koła łowieckiego. Naczelna Rada Łowiecka wyznaczyła na to czas, do końca kwietnia 1987 r.

Przyjęto w tym czasie zweryfikowany statut, który obowiązywał do 1998 r. Później Andrzej Kędzierski i Leopold Wojcieszczyk pracowali statut obowiązujący współcześnie.

Działając na podstawie (…) ustawy Prawo Łowieckie z 1995 r. Zarząd Wojewódzki PZŁ w Katowicach wpisał do swojego rejestru kół łowieckich Koło łowieckie „Ostaniec” w Zawierciu pod numerem 90 – Historia Koła

na podst.

http://koloostaniec.com.pl/

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button