Masz prawo do urlopu na żądanie!

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu na żądanie. Uprawnienie to wynika z art. 1672 Kodeksu pracy. Zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany udzielić, na żądanie pracownika, cztery dni urlopu w terminie przez niego wskazanym.

Urlop na żądanie daje możliwość skorzystania z dni wolnych, w nagłych wypadkach. Stanowi on część urlopu wypoczynkowego. Nie zwiększa wymiaru dni wolnych, do których uprawniona jest osoba zatrudniona (20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, 26 dni – jeżeli dany pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat). Osobie, która w danym roku wykorzystała wszystkie dni urlopu wypoczynkowego –  nie przysługuje urlop na żądanie. Urlop na żądanie jest absencją wypoczynkową, czyli jest tak samo płatny.

Pracownik zobowiązany jest do zgłoszenia pracodawcy chęci wykorzystania urlopu na żądanie najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Jak wskazał Sąd Najwyższy ważne, aby pracownik zrobił to przed godziną rozpoczęcia pracy, zgodnie z harmonogramem. O urlop na żądanie można wnioskować osobiście, telefonicznie oraz drogą mejlową. Pracownik bez zgody pracodawcy nie jest uprawniony do rozpoczęcia urlopu. Może zaistnieć sytuacja, w której pracodawca odmówi pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie. 

Zgodnie z orzecznictwem, pracodawca ma prawo nie wyrazić zgody na urlop na żądanie pracownika w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności – gdy obecność pracownika w pracy okaże się niezbędna do ochrony interesów przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji pracodawca ma prawo powołać się na art. 100 § 2 pkt 4 Kodeksu pracy, w którego świetle pracownik ma obowiązek dbać o dobro zakładu pracy i nie zgodzić się na udzielenie mu urlopu na żądanie. Pracodawca nie ma prawa odmówić pracownikowi skorzystania dni wolnych na żądanie, jeżeli nie występuje sytuacja zagrażająca interesom przedsiębiorstwa. Bezpodstawne niewyrażenie zgody na urlop na żądanie może spowodować, że pracodawca zostanie ukarany grzywną.

Robert Łasa

Zadanie finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa otrzymanych Powiatu Zawierciańskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button