NIE UWIERZYSZ! Co skrywa historia Zawiercia?!

Czym byłby świat bez historii? Jakie miejsce zajmowałoby w nim Zawiercie? Czy tradycja umiera? Pytania, pytania i pytania – poszukajmy odpowiedzi w Miejskiej Izbie Muzealnej w Zawierciu. 

W Pałacyku Stanisława Szymańskiego, czyli budynku zajmowanym przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Zawierciu działa Miejska Izba Muzealna. Głównym jej zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i eksponowanie eksponatów – muzealiów – związanych z historią miasta i jego mieszkańców. Okazuję się jednak, że nie tylko! 

Mieści się przy ul. Franciszka Szymańskiego 2 w Zawierciu, jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12. Aktualnie opiekunem Izby Muzealnej w Zawierciu jest dr nauk humanistycznych Marcin Janeczek. 

W izbie muzealnej zgromadzono różnorodne zdjęcia, pamiątki, muzealia dotyczące historii miasta obejmujący czasy od prehistorii, aż to współczesności.  

Znajduję się tam historia szkolnictwa. Historia przemysłu i zakładów, historia rolnictwa – krótko opisuje placówkę i jej zbiory opiekun Izby – Marcin Janeczek, dr nauk humanistycznych. 

Niemałą rolę odgrywa działalność edukacyjna Izby Muzealnej w Zawierciu. Zanim do niej przejdziemy, skupmy się na historii i organizacji placówki. Izba Muzealna działa przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu. Informacje na jej temat znajdziemy na stronach biblioteki w zakładce„Miejska Izba Muzealna”, aczkolwiek należy podkreślić, że jest finansowana przez miasto

Współpracuję ze szkołami i organizacjami pozarządowymi. Organizuję dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta spotkania historyczne z cyklu „Śladami historii Zawiercia”, „Tajemnice Przeszłości”, czy „Tajemnicę XX wieku”.  

Prowadzę zajęcia historyczne on-line, nagrywam audycję historyczne dostępne w Internecie z okazji Świąt Narodowych, czy rocznic historycznych dotyczących wydarzeń ważnych dla Polski – swoją edukacyjną działalność opisuje dr Marcin Janeczek. 

Z oferowanych przez Izbę Muzealną w Zawierciu usług chętnie korzystają placówki edukacyjne, dzieci oraz młodzież w wieku szkolnych odwiedza Izbę lub dr Marcin Janeczek prowadzi zajęcia w szkołach. 

Zebrane w Izbie Muzealnej zbiory tak naprawdę dotyczą przekrojowej historii miasta. Eksponaty zostały pozyskane na podstawie darowizn ze strony mieszkańców lub instytucji – wyjaśnia pochodzenie zbiorów dr Marcin Janeczek. W celu lepszej dystrybucji treści zostały podzielone na następujące działy: 

Zamiast szczegółowego opisywania zbiorów, lepiej po prostu przyjść i pozwolić, aby historia przemówiła sama. To ona widoczna w starych dokumentach, planach, sztandarach czy narzędziach rolniczych obroni się sama. 

Placówka została uruchomiona 30 kwietnia 1997 r. – znajdują się w niej zarówno kserokopie dokumentów, jak i ich oryginały.  

Krzysztof A. Kluza 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button