KIEDY otwarcie WORD-u w Zawierciu?!

Droga do otwarcia w Zawierciu filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zajęła ponad dwa lata. Wszystko przez wybuch pandemii COVID-19. Poniżej przedstawiamy historię tego przedsięwzięcia.

Pomysł utworzenia w Zawierciu filii WORD pojawił się w 2019 roku. Zarząd powiatu zawierciańskiego zwrócił się wtedy do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z pismem w sprawie utworzenia w mieście WORD-u. Następnie kolejne pismo skierowane zostało do dyrekcji WORD, która pod koniec 2019 roku złożyła w Zawierciu wizytę.

Zagwarantowaliśmy dyrekcji wydzielenie sali egzaminacyjnej do części teoretycznej egzaminu oraz poprawienie nawierzchni placu manewrowego. Wszystko przebiegało sprawnie, ale zatrzymała nas pandemia koronawirusa. Temat filii WORD w Zawierciu powrócił we wrześniu. Odbyliśmy rozmowę z marszałkiem Jakubem Chełstowskim. Jest pozytywnie nastawiony na utworzenie filii, ale realizacji tego przedsięwzięcia na razie nie może nam zagwarantować. Nie może powiedzieć, że ta filia powstanie na 100 proc. – tłumaczył Gabriel Dors, starosta zawierciański.

Sprawa ucichła głównie z powodów ekonomicznych. W związku z pandemią COVID-19, spadła liczba osób przystępujących do egzaminów oraz wpływów do kasy katowickiego WORD-u. Jednakże na początku stycznia bieżącego roku Maria Materla – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego złożyła interpelację w  sprawie utworzenia oddziału terenowego WORD-u w naszym powiecie.

Przełom związany z tą sprawą nastąpił początku marca. Wicemarszałek Województwa przychylnie odniósł się wtedy do tej inicjatywy. Natomiast Starosta Gabriel Dors, zapowiedział, że miejscem przewidzianym do lokalizacji oddziału WORD-u będzie Zespoł Szkół im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu.

Szkoła posiada odpowiedni teren, który możemy dostosować do wymogów placu manewrowego, a także zaplecze administracyjne – tłumaczył Starosta

Niedługo później 19 marca odbyła się wizja lokalna w Zespole Szkół im. Gen. Józefa Bema w Zawierciu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz lokalnych powiatu zawierciańskiego, delegacja z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na czele z ówczesnym dyrektorem Łukaszem Drobem. W wydarzeniu brała również udział Maria Materla. Wizyta miała charakter roboczy. Władze powiatu zawierciańskiego przedstawiły wtedy możliwości logistyczne placówki dyrektorowi WORD-u. 

Następnie 21 lipca aktualny dyrektor katowickiego WORD-u Janusz Freitag wraz z Zastępcą Dyrektora Departamentu Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego – Anetą Budzyńską oraz Zarządem Powiatu Zawierciańskiego doszli do porozumienia w sprawie technicznych warunków rozpoczęcia egzaminowania kandydatów na kierowców w planowanym oddziale WORD w Zawierciu.

W dniu 5 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Zawierciu zostało podpisane „Porozumienie o Współpracy Partnerskiej przy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego technicznych warunków rozpoczęcia działalności Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zawierciu”.

W środę 18 sierpnia Zarząd Województwa śląskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie w Miasto Zawiercie Oddziału Terenowego WORD Katowice. Projekt uchwały trafi na najbliższe posiedzenie Sejmiku, na którym radni ostatecznie podejmą decyzję w tej sprawie. Utworzenie w Zawierciu Oddziału Terenowego WORD w Katowicach ułatwi przyszłym kierowcom z całego powiatu oraz okolicznych gmin ubieganie się o uprawnienia do kierowania pojazdami (źródło: FB Dariusz Starzyckiego Wicemarszałka Województwa Śląskiego).

Mimo tego, że data otwarcia zawierciańskiego WORD-u nie jest jeszcze znana, to na pewno nastąpi to już wkrótce.

Krzysztof Ostapowicz

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button