Twój głos ma znaczenie

Czy jesteś osobą twórczą, czy potrafisz ocenić dostrzec i ocenić artyzm? Masz na to szanse! Oddaj głos w konkursie “Kwiaty Polskie” i pomóż wyłonić laureatów. 

Należy mieć świadomość, że nie mówimy tutaj o zwyczajnym konkursie. Ze względu na swoich uczestników oraz przedmiot działań jest on wyjątkowy, skądinąd śmiało można założyć, że wywołuje uczucia troski i empatii. Poznajmy konkurs “Kwiaty Polskie”, głosowanie na najlepsze prace trwa od poniedziałku, 6 września.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Łazach a współfinansującym jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu. Tematem tegorocznego konkursu będą kwiaty w formie 3D z zastosowaniem różnorodnych środków plastycznych i technik malarskich. Wprowadzenie formy (efektu) 3D pozwoli uczestnikom projektu rozbudzić swoją wyobraźnię, wykazać się kreatywnością i ekspresją własną – wyjaśnia K. Łowicka, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Na czym polega niezwykłość konkursu? Oczywiście związana jest ona związana z twórcami biorącymi w nim udział. W konkursie uczestniczą osoby z ograniczeniami intelektualnymi, ruchowymi bądź sprzężonymi. Zaproszono do niego podopiecznych placówek opiekuńczo-rehabilitacyjnych z terenu powiatu zawierciańskiego. 

Z racji, iż warunki pandemiczne nie pozwalają na stworzenie wystawy w placówkach użytku publicznego, nadesłane prace wystawione zostaną w formie galerii na portalu społecznościowym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łazach – tłumaczy dlaczego konkurs został przeniesiony do Internetu K. Łowicka.

Oceną zgłoszonych do konkursu prac zajmie się komisja, która drogą internetową bazując na regulaminie wskaże najlepiej ocenione prace. Nie oznacza to, że internauci-odbiorcy zostaną pozbawieni prawa głosu!  

Od dnia 6 września 2021r. na portalu społecznościowym Fb organizatorów zostanie otwarta galeria nadesłanych obrazów konkursowych. Każdy chętny będzie mógł oddać jeden głos w komentarzu na wybraną przez siebie pracę plastyczną. Po przeliczeniu liczby głosów, zostanie wybrany jeden obraz, który otrzyma tytuł ,,Nagrody internauty’’ – czytamy o konkursie na stronie internetowej gminy Łazy. 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne określa prace wybrane przez internautów w drodze głosowania – “nagrodą publiczności”. Zarówno wynik głosowania internetowego, jak i wybór najlepszych obrazów (laureaci miejs I-III) będzie związany z przyznaniem nagród rzeczowych. W konkursie nie będzie jednak przegranych, dyplom otrzyma każdy uczestnik.  

W obecnym roku z ramienia Stowarzyszenia realizacją projektu zajmują się Anna Marzec i Katarzyna Pałęga-terapeutki z WTZ Łazy – udziela informacji K. Łowicka.

Na zakończenie warto oddać głos i przybliżyć działalność Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Łazach oraz przytoczyć minione działa społeczne.

  • ChSD działa w powiecie zawierciańskim obszarze polityki społecznej od 20 lat. Realizuje programy w zakresie aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem.  
  • Aktywizuje szczególnie: osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, kobiety samotnie wychowujące dzieci i seniorów.  
  • Stowarzyszenie swoje działania rozpoczęło od otwarcia Schroniska dla bezdomnych a w kolejnych latach powstawały: Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), Centra Integracji Społecznej (CIS), Przyzakładowe Centrum Zabawy- Klub Dziecięcy, Żłobek, Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ).  
  • Przez lata pracownicy Stowarzyszenie zorganizowali i przeprowadzili wiele przedsięwzięć skierowanych do naszych beneficjentów jak też do społeczności lokalnej w sferze artystycznej, sportowej jak i społeczno-obywatelskiej. Wiele projektów organizowanych przez ChSD jest cyklicznych, realizowanych co rok i na stałe wpisanych w kalendarz imprez w powiecie zawierciańskim – kończy przedstrawiając zakres wykonywanej działalności w poprzednich latach K. Łowicka.

Krzysztof A. Kluza

  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button