Jakie zmiany czekają gminę Koziegłowy? – Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów

W środę 8 września odbyły się warsztaty i spacer badawczy osób w wieku 60+ uczestniczących w Jurajskiej Mapie Potrzeb Seniorów.

Spotkanie odbyło się w budynku Zespołu Szkół w Koziegłowach. Uczestnikami spotkania tym razem były Panie prężnie działające na tamtejszym Uniwersytecie Trzeciego Wieku pod czujnym okiem prezeski Grażyny Kuźby. Na co dzień zajmują się aktywizacją seniorów, rozwijaniem społecznych inicjatyw edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, ekologicznych, a także turystyką, kulturą fizyczną i sportem.

Koziegłowski Uniwersytet Trzeciego Wieku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenie w grudniu 2011 r. Przedmiotem ich działalności jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, kultury fizycznej i sportu, jak również międzypokoleniowej współpracy. Ponadto członkowie dążą do nawiązywania współpracy z uczelniami, okolicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz stowarzyszeniami i jednostkami organizacyjnymi działającymi w Gminie Koziegłowy. Posiadają sekcje: taneczne (współpracują z choreografami), rowerowe, teatralne (wystawiają spektakle teatralne), muzyczne i gimnastyczne. Działają w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”! Często wyjeżdżają na olimpiady krajowe (np. w Łazach, Radomsku) i zagraniczne (np. na Ukrainie), gdzie odnoszą liczne sukcesy.

Warsztaty, w których uczestniczyły seniorki, przeprowadził Pan Jacek Pałucha. Omawiał on możliwość partycypacji społecznej, czyli udziału obywateli w decydowaniu o sprawach publicznych. Dzięki przykładom udanych oddolnych inicjatyw społecznych uświadomił słuchaczkom, jak bardzo ważny jest dialog z lokalnymi władzami. Spotkanie to składało się zarówno z części teoretycznych jak i praktycznych.

Największe poruszenie wśród seniorek wywołały tematy, w których mogły one wymienić mocne strony gminy, a także aspekty, które ich zdaniem wymagają poprawy. Rozmowy były niezwykle burzliwe i towarzyszyło im wiele emocji. Seniorzy jednomyślnie wymieniali szereg potrzeb, zwracali uwagę na brak kanalizacji, trudności z uzyskaniem porady lekarza rodzinnego czy uzyskania recepty. Podkreślali również, jak problematyczny jest brak ścieżek rowerowych oraz niedostosowane do potrzeb połączenia autobusowe. Seniorki zwróciły uwagę na fakt, że samochody zastawiające chodniki stwarzają realne niebezpieczeństwo, ponieważ zmuszają pieszych do wychodzenia na środek jezdni. Ich wątpliwość budzi również czystość uliczek, które nie są jednakowo sprzątane.

Uczestniczki zaobserwowały również czynniki zagrażające życiu i zdrowiu najmłodszych mieszkańców. Jako jedną z potrzeb wymieniały zaniedbywanie placów zabaw, na które chętnie wybierałby się z wnukami, gdyby miały świadomość, że spędzony tam czas upłynie na bezpiecznej zabawie.

Na spotkaniu dało się wyczuć, że uczestnicy różnią się osobowością i poglądami. Każda z Pań miała swoją wizję zmian, jednak pomimo różnicy poglądów i temperamentów większość wymieniała te same potrzeby! Uczestniczki utwierdziły się w przekonaniu, że konieczne są zmiany – zmiany na lepsze. I to właśnie one je zapoczątkują!

Wszystkie przedstawione na spotkaniu problemy zostały dokładnie spisane przez prowadzącego, a następnie będą naniesione przez grafika na mapę poglądową. Konsultacje mapy wraz z pisaniem petycji do lokalnych władz, jest przewidziane na 14 października.

Patrycja Ozga – Gwóźdź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button