Nie tak miała wyglądać ulica Krakowska…

Jedna z najstarszych ulic w Siewierzu, ulica Krakowska miała stać się jedną z ozdób miasta. Niestety efekt prac nie zachwyca.

Inwestycja miała obejmować przebudowę drogi ul. Krakowskiej od rynku do mostu, jest to odcinek ok 400 metrów. W planach była gładka asfaltowa jezdnia, nowe chodniki o nawierzchni z płyt granitowych oraz chodniki o nawierzchni kostki betonowej szlachetnej. Dodatkowo planowano budowę zielonej ściany w formie paneli roślinnych po stronie północnej oraz nawierzchni z paneli kompozytowych. Oczekiwania mieszkańców, po ogłoszeniu proponowanych zmian były więc ogromne.

Na realizację inwestycji Gmina Siewierz otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 2.677.261,11 zł brutto. Drogą przetargu wyłoniono wykonawcę prac — firmę JUNKOBUD Sp. z o.o. z Chorzowa.

Wykonawca opuścił już miejsce remontu… Co zostawił po sobie? W asfalcie są dziury i pęknięcia, dookoła z ziemi wystają kable i rury. Prowizorycznie zabezpieczone studzienki kanalizacyjne mogą być zagrożeniem dla nieuważnych przechodniów… Ponadto brak możliwości przejazdu utrudnia życie mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Wściekli są nie tylko mieszkający w okolicy, emocje towarzyszą również podwykonawcom inwestycji, którzy domagają się pieniędzy. Władze Gminy mają związane ręce.

Czuję się oszukany przez firmę- wykonawcę robót. Co tydzień przeprowadzaliśmy z kierownikiem budowy narady mobilizacyjne, bo widzieliśmy opóźnienia. Nie możemy ukarać finansowo osób odpowiedzialnych za kryzys, z jakim mamy teraz do czynienia. Pukają do urzędu podwykonawcy inwestycji, którzy twierdzą, że nie otrzymali pieniędzy za wykonane usługi. Na domiar złego ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem o zwalczaniem Covid 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uniemożliwia nam nałożenie kar na nierzetelnego wykonawcę[…]. Myślę, że z firmą spotkamy się w sądzie- mówi w rozmowie z portalem eska.pl Damian Dawczyński Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz.

Zaniedbania firmy są zagrożeniem nie tylko dla podwykonawców, którzy nie otrzymali zapłaty za swoją pracę. Zaniepokojeni sytuacją są również przedsiębiorcy, którzy funkcjonują na ulicy Krakowskiej. Trudności z dotarciem na miejsce oraz niezachęcający wygląd ulicy mogą realnie zagrozić zyskom przedsiębiorstw pod omawianym adresem.

W rozmowie z serwisem eks.pl firma JUNKOBUD. odmówiła komentarza w mediach, powiedziano jedynie, że sytuacja ta jest wynikiem wielu czynników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button