Paweł Skóra nie jest już prezesem spółki ZAMEK w Ogrodzieńcu

Zmiany w Gminie Ogrodzieniec. Dotychczasowy prezes spółki „Zamek” przestał pełnić funkcję w wyniku złożonej rezygnacji.

O szczegóły tej sprawy zapytaliśmy przedstawicieli „Zamek” Sp. z o.o.

– potwierdzamy informacje, iż Pan Paweł Skóra przestał pełnić funkcję Prezesa Spółki Zamek w wyniku złożonej rezygnacji. W jego miejsce został powołany dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki Zamek Sp. z o.o. Pan Łukasz Fajferek – informuje Marta Szafruga ze spółki „Zamek”.

Jak dalej potoczą się losy Pawła Skóry?

Pan Paweł Skóra kontynuuje współpracę z Gminą Ogrodzieniec. Został powołany na stanowisko Wiceprezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o.o., gdzie jako doświadczony zarządzający, jak i mieszkaniec Miasta i Gminy Ogrodzieniec pragnie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy. Pan Paweł Skóra zaczyna pracę w Przedsiębiorstwie Komunalnym Ogrodzieniec Sp. z o.o. od dnia 1 grudnia br.  tłumaczy Marta Szafruga.

Paweł Skóra jest absolwentem Akademii Rolniczej Krakowie. Był radnym Rady Powiatu Zawierciańskiego w kadencji 2014 – 2018. Pracował w Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

„Zamek” sp. z o.o. jest Spółką prawa hand­lowego, której właś­ci­cielem jest Gmina Ogrodzie­niec. Została powołana w lipcu 1995 r., a jej głównym zadaniem jest admin­istrowanie Zamkiem Ogrodzie­niec oraz Gro­dem Królewskim na Górze Birów w Podzam­czu. Pon­adto zaj­muje się również świad­cze­niem usług turysty­cznych, hotelowych, gas­tro­nom­icznych, rozry­wkowych, orga­ni­za­cją imprez plen­erowych, a także prowadze­niem dzi­ałal­ności handlowej.

2 komentarzy

  1. Pan Pawel ma.wiedze obszerna rolnictwo,turystyka, sprawy komunalne a chodnik w Kielkowicach i fotoradar gdzie????? ma dojsc do tragedii????moze Kielkowie jako dzielnica Zawiercia?????Co Pan zrobil dla Kielkowic?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button