Po zgłoszeniach mieszkańców, Prezydent Zawiercia reaguje na problem zapachu z wysypiska.

Problem nieprzyjemnego zapachu z zawierciańskiego wysypiska, to sprawa, którą zgłaszali mieszkańcy Zawiercia (w tym szczególnie zamieszkujących zachodnią część miasta) już od dłuższego czasu.

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski poinformował wczoraj za pośrednictwem swojej strony na Facebooku, że przekazał informację o tym problemie Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Pracownicy WIOŚ dokonali kontroli na wysypisku zlokalizowanym przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu. Jak się okazało, kontrolerzy WIOŚ stwierdzili, że uciążliwości zapachowe pochodzące z zakładu wynikają przede wszystkim z niewłaściwej eksploatacji instalacji, w tym nieodpowiedniego magazynowania odpadów roślinnych.

– „W związku z wynikami kontroli, zobowiązałem Prezesa ZGK do rozwiązania tego problemu i doprowadzenia do sytuacji, w której działalność spółki nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego jest natomiast w stałym kontakcie z WIOŚ– informuje Prezydent Łukasz Konarski.

Będziemy obserwować dalsze kroki w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button