Petycja już w rękach władz Irządz!

Stowarzyszenie Koło Aktywnych Kobiet „W Kobietach Siła” razem z Jurajską Mapą Potrzeb Seniorów spotkało się z Janem Molendą – wójtem gminy Irządze, w celu przekazania wyników swojej pracy. Członkinie i członkowie koła wraz z Jackiem Pałuchą wypracowały i udokumentowały potrzeby, które trzeba zaspokoić w obrębie gminy. Głównie są to tematy dotyczące Woźników, ponieważ tam mieszka większość osób z koła. Jednak w liście potrzeb pojawiają się i takie, które można zaobserwować w całej gminie. 

Koło “W Kobietach Siła” często współpracuje z okolicznymi organizacjami, by wspólnymi siłami działać na rzecz społeczeństwa. Główne aktywności opierają się na sporcie i zabawie. Tym razem na kanwie znalazły się jednak problemy dotyczące infrastruktury w gminie. 

Najpilniejszym problemem wymagającym reakcji władzy jest niebezpieczne skrzyżowanie w Woźnikach. Mianowicie, przez tę wieś przechodzi droga wojewódzka nr. 794, wokół nie ma chodnika co utrudnia poruszanie, a w nocy brakuje oświetlenia, przez co przechadzka późną porą może skończyć się tragedią. Żeby do tego zawczasu nie dopuścić skierowano do wójta wniosek o zamontowanie świateł zwiększających widoczność, stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych oraz umieszczenie znaków drogowych “Piesi na jezdni”. Dodatkowo petycja porusza temat chodnika, którego obecność poprawiłaby znacznie bezpieczeństwo. 

Wójt Jan Molenda otrzymał mapę oraz petycję – które zamieszczamy poniżej – aby przypominały mu o potrzebach seniorów. Przedstawiamy także pozostałe punkty petycji, które są widoczne na mapie. Oto lista: 

  • Woźniki – Azbestowe rury wodociągowe – wymiana
  • Cała gmina – Brak rozwiniętego transportu publicznego co utrudnia dojazd do lekarzy i urzędów.
  • Sadowie, koło stawu – Utrudniony przejazd, droga szutrowa zalewana po ulewnych deszczach.
  • Woźniki 30, obok transformatora – Niedostateczne oświetlenie dojścia do przystanku autobusowego.
  • Woźniki, skrzyżowania – Brak przejścia dla pieszych oraz chodnika, utrudnione poruszanie się pieszych.
  • Woźniki 23 – Brak oświetlenia.
  • Woźniki 30 obok strażnicy – Zalegające śmieci.
  • Woźniki, skrzyżowania – Niedostateczna widoczność dla wyjeżdżających z dróg podporządkowanych.
  • Woźniki 30, teren świetlicy wiejskiej – Brak miejsca do aktywnego spędzania czasu oraz spotkań mieszkańców.
  • Woźniki, DW794 – Pojazdy poruszające się z nadmierną prędkością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button