Jesteś ciekawy, jak wyglądają nasze warsztaty?

Zapoznaj się ze scenariuszem warsztatów inicjatywy Jurajska Mapa Seniorów!

Warsztaty 1 – „Partycypacja społeczna”

Wstęp: Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się co to jest partycypacja społeczna, jakie są jej narzędzia oraz jaka jest rola społeczeństwa w projektowaniu miast.

Cel: zwiększenie świadomości uczestników w zakresie korzyści płynących z angażowania się w lokalną politykę z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej.

I. Prezentacja multimedialna.

Krótka prezentacja przedstawiająca co zrobimy w trakcie projektu (krok po kroku razem ze zdjęciami), jakie są cele, co to jest spacer badawczy, przykładowa mapa potrzeb. Dodatkowo opowiemy o organizacji, gazecie i portalu JURA24, Zielonej Stacji. Odpowiemy na pytanie co to jest partycypacja i podamy przykłady partycypacji społecznej z innych miast.

Ponadto seniorzy dostaną egzemplarze gazety JURA24.

II. Chciałbym spędzić dzień z…

Uczestnicy będą siedzieć w kole, prowadzący będzie spisywać propozycje seniorów na kartce lub tablicy.

Kolejność działań:

Krok 1: Poprosić uczestników warsztatu by wyobrazili sobie, że mogą spędzić jeden dzień ze znana osobą: aktorem, sportowcem, celebrytą, z kim tylko zechcą. Jest tylko jeden warunek: dzień spędzają w swojej gminie.

Krok 2: Zapytać każdego, kogo by wybrali i co pokazaliby tej osobie w swoim mieście, dokąd by poszli, co mogłoby go/ ją zainteresować?

Refleksja : Wypisać razem z grupą listę 5 najbardziej atrakcyjnych miejsc w gminie , które były wymieniane podczas ćwiczenia.

Wnioski: To ćwiczenie umożliwia lepsze poznanie się grupy, stanowi rodzaj rozgrzewki kreatywnej, pobudza do niestandardowego myślenia, rozluźnia.

III. Gdybym mógł… Czego nam brakuje w gminie?

Krok 1: Zaprosić grupę do burzy mózgów, poprosić, aby wyobrazili sobie, że mają dostęp do magicznego ołówka, którym mogą w swoim najbliższym otoczeniu: dzielnicy, gminie dorysować coś czego im brakuje, o czym myślą, że poprawiłoby to komfort ich życia.

Krok 2: Następnie poprosić by każdy wyobraził sobie, że jest w posiadaniu magicznej gumki myszki; co takiego chciałby wymazać ze swojej najbliższej okolicy (ważne aby zaznaczyć, że wymazywanie nie może dotyczyć osób, można natomiast wymazać zachowania, które uważają za szkodliwe).

Refleksja: Zapytać uczestników,

– czy i jakie trudności mieli podczas tego ćwiczenia?

– które z propozycji powtarzały się?

Wyjaśnić grupie, że podstawą demokracji jest aktywność obywateli, która jako rodzaj takiego, odpowiednio użytego ołówka z gumką, może zmieniać rzeczywistość. Bez aktywności obywatelskiej demokracja zaczyna zamierać. Wszyscy obywatele mają prawo do udziału w procesie kształtowania świata w jakim żyją.

Uwaga: Zadbać o to, by każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć i był słuchany. Ćwiczenie może być traktowane jako „rozgrzewka” przed spacerem badawczym.

Poprosić seniorów aby zastanowili się, co chcieliby zmienić w gminie, jakie miejsca możemy odwiedzić podczas spaceru badawczego!

W trakcie warsztatów do dyspozycji seniorów będzie kawa, herbata, ciasta.

Spacer badawczy

Spacer badawczy to terenowa metoda, służąca badaniu przestrzeni, mapowaniu konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji oraz obserwacji aktualnego użytkowania przestrzeni. Ważne jest, aby dokonać oceny przestrzeni oczami seniorów. Należy zebrać pomysły rozwiązań architektonicznych, nowego zagospodarowania przestrzeni (ławki, przystanki).

Należy pamiętać, aby określić sobie kwestie i problemy, które chcemy zdiagnozować, by móc zadawać właściwe pytania.

Seniorzy sami mają wskazać miejsca, które potrzebują architektonicznej poprawy. Każdy ma zostać wysłuchany! Zadawać pytania: DLACZEGO coś im się nie podoba.

W czasie spaceru każdy senior będzie posiadał kwestionariusz, w którym będzie zapisywał miejsca i związane z nimi problemy. Dodatkowo prowadzący również będzie uzupełniać kwestionariusz, zapisywał swoje spostrzeżenia i zbierał wszystko „do kupy”.

Po każdym spacerze seniorzy dostaną suchy prowiant w postaci bułek z Zielonej Stacji i soków.

Dodatkowo spacery badawcze będą nagrywane dronem. W każdej gminie powstanie krótki klip, w którym zostaną przedstawione problemy i potrzeby seniorów.

Notatki prowadzącego zostaną zebrane w formie raportu.

Warsztaty 2 – „Konsultacje map”

Na warsztaty należy przygotować projekt mapy i wydrukować ją w formacie A1 (na takim papierze, aby można było po niej pisać).

Faza przygotowawcza:

Rozmieścić wszystkich w kole, aby każdy mógł na siebie patrzeć i przede wszystkim żeby każdy mógł widzieć projekt Jurajskiej Mapy Potrzeb Seniorów. Istotna jest swoboda myśli – należy zadbać, by każdy szanował uwagi czy zdanie innych i nie krytykował.

Faza krytyki:

Cel: Zidentyfikować wszystkie problemy, elementy, które nie funkcjonują, wymagają zmiany lub poprawy.

Krok 1: Każdy uczestnik będzie miał karteczki, na których będzie rozpisywać krótkimi zdaniami, pojedynczymi słowami dostrzegane problemy, których brakuje na projekcie mapy.

Krok 2: Dyskusja.

Krok 3: Zebranie pomysłów i rozdzielenie je na podgrupy.

Krok 4. Zaznaczenie ich na mapie.

Krok 5: Uporządkowanie najważniejszych informacji i wprowadzenie zmian do grafika.

Faza utopii:

Bajka o idealnej przyszłości.

Wspólne budowanie idealnej wizji przyszłości. Oderwanie od rzeczywistości może przybrać formę bajki – obrócenie problemów w przeciwieństwa (negacja negacji).

Faza realizacji:

Omówimy plan działania, wprowadzenie do następnych warsztatów – tworzenie petycji.

Warsztaty 3 – „Pisanie petycji”

I Etap:

Należy przedstawić podmiot i cel konsultacji. Przedstawimy uczestnikom same założenia dokumentu, jak powinien wyglądać oraz jaki jest jego cel.

II Etap:

Zbierzemy pomysły i propozycje zapisów lub postulatów. Praca w grupach – opisanie potrzeb wskazanych na wcześniejszych warsztatach.

III Etap:

Zebranie wszystkiego w formie petycji. Seniorzy będą mieli możliwość komentowania i zgłaszania uwag. Ewentualne wprowadzenie zmian.

IV Etap:

Podpisanie petycji przez uczestników i prowadzącego.

Wersja do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button