„Przejęte drogi powiatowe wymagają dostosowania do standardów utrzymania dróg gminnych” – wywiad z Jackiem Latko, prezesem PUK.

Jacek Latko pełni funkcję Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawierciu od 2020 roku. Zastąpił na tym miejscu Grażynę Szlęk, która przeszła na emeryturę. Na co dzień prezes PUK nadzoruje prace przy utrzymaniu dróg, chodników, placów, skwerków i innych miejsc użyteczności publicznej w Zawierciu. O dotychczasowe działania, plany, ale również o kwestię przejęcia utrzymania części dróg powiatowych, pytamy Jacka Latko w wywiadzie. Przeczytajcie rozmowę.

Jakie zmiany, jeśli chodzi o zieleń miejską zostały wprowadzone w 2021 roku?

W ubiegłym, 2021 roku wykonano przy ogólnie pojętej zieleni miejskiej, dodatkowe prace. Rozstawiono 14 donic kwiatowych z obsadą sezonową w pasie drogowym ulicy 3 Maja, przy przejściu podziemnym pod torami kolejowymi oraz 10 donic w pasie drogowym ulicy Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykonano rabatę różaną wzdłuż chodnika przy ulicy Sikorskiego, rozwieszono donice z obsadą kwiatową na barierach mostów na ulicach: Stary Rynek, Kościuszki, Leśna oraz na barierkach mostków w parku Mickiewicza i Kościuszki, rozwieszono donice z obsadą kwiatową na 50 słupach oświetleniowych w pasach drogowych ulic: Leśna, Sikorskiego, 3 Maja, Kościuszki, Piłsudskiego, rozstawiono 10 wież kwiatowych wraz z wykonaniem ich obsady a także posadzono 151 drzew w pasie drogowym ulicy Inwestycyjnej.

Od nowego roku Miasto Zawiercie przejęło zarządzanie częścią dróg, które wcześniej należały do Powiatu. W jakim stanie PUK zastał ulice tj. stan drzewostanu, stan dróg i chodników i jakie plany z tym związane ma Przedsiębiorstwo?

Z dniem 1 stycznia na stan Gminy Zawiercie zostały przejęte następujące ulice wraz z pasami drogowymi i zielenią, dotychczas: Leśna, Sikorskiego, 3-Maja, Kościuszki, Piłsudskiego, 11-Listopada, Sienkiewicza, Apteczna, Stary Rynek, Dmowskiego, Daszyńskiego, Pszczelna. Razem to ponad 9 km dróg i przylegających do nich chodników oraz pasów zieleni. Nie chcielibyśmy oceniać jak do tej pory przejęte od powiatu ulice, ich pasy drogowe czy zieleń były przez tenże powiat obsługiwane, mówiąc krótko – w jakim stanie wizualno – technicznym do tej pory funkcjonowały w przestrzeni miejskiej. Na pewno każdy mieszkaniec Zawiercia ma na ten temat własne zdanie. Jako Gmina i jako następnie PUK Zawiercie Sp. z o.o., przejęliśmy je do codziennego, całorocznego utrzymania. Dodam tylko, że postaramy się jak najszybciej, oczywiście w miarę naszych możliwości finansowo – organizacyjnych, dostosować je do poziomu wizualno – technicznego jaki prezentują na co dzień będące w naszym utrzymaniu drogi i zieleń będące własnością Gminy Zawiercie. Przejęte drogi powiatowe wymagają dostosowania do standardów utrzymania, które są stosowane na drogach gminnych naszego miasta. W kwestiach związanych z zielenią, szczegółowy przegląd przejętych dróg wykazał konieczność wykonania prac takich jak oczyszczenie części chodników z przerastającej darni, wykonanie renowacji części trawników w pasach zieleni, zwiększenie ilości koszeń w sezonie wegetacyjnym, wprowadzenie co najmniej jednokrotnego nawożenia nawozem wieloskładnikowym oraz konieczność wykonania przeglądu i pielęgnacji około 800 drzew, przy czym kolejność prowadzonych prac wynika z zagrożeń stwarzanych dla użytkowników dróg, stanu zdrowotnego drzew oraz ewentualnych kolizji z infrastrukturą drogową. W pierwszych dniach stycznia rozpoczęliśmy już pielęgnacje drzew rosnących w pasie drogowym ulicy 3 Maja. Powyższy wybór miejsca prowadzonych prac, został podyktowany względami bezpieczeństwa, z uwagi na dużą ilość zawieszonych i suchych konarów w koronach drzew rosnących przy największym ciągu parkingowym w centrum Zawiercia. W ramach prowadzonych prac pielęgnacyjnych wykonywany jest równolegle przegląd drzew rosnących na styku terenów przejętych przez Gminę Zawiercie z torowiskiem PKP, powyższe przeglądy i ewentualne zabiegi pielęgnacyjne są niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. W kwestiach związanych z drogami, szczegółowy ich przegląd wykazał konieczność wykonania naprawy ubytków w nawierzchni dróg, naprawy w niezbędnym zakresie chodników oraz wymiany nieaktualnego oznakowania pionowego dróg.

Jak wygląda codzienne utrzymanie dróg i chodników tj., ile osób pracuje na co dzień i dba o miasto, jakie są najważniejsze, codzienne zadania PUK i jakie problemy najczęściej się pojawiają?

Obecnie, w bieżącym zimowym i letnim utrzymaniu PUK jest 157 km dróg o nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej, 46 km dróg gruntowych, 62 km chodników, 5,10 km powierzchni alejek w parkach Mickiewicza i Kościuszki, 31820 mkw powierzchni parków i centrum przesiadkowego, 4838 mkw powierzchni schodów i mostków. Wybieramy nagromadzone w koszach na śmieci oraz koszach na psie odchody, śmieci i nieczystości, łączna ilość tych koszy to około 1200 sztuk, likwidujemy tzw. „dzikie” wysypiska śmieci w miarę potrzeb, „flagujemy”, a następnie „rozflagowujemy” miasto wraz z jego dzielnicami przed i po każdym świętem państwowym, zawieszamy, a następnie dbamy o poprawność ich pracy, świetlne ozdoby świąteczne oraz dbamy o stan techniczny gminnych placów zabaw. Codzienną pracą w działach zieleni, utrzymania czystości i drogowym zajmuje się 29 osób.

Jakie będą najważniejsze cele/działania/plany PUK na 2022 rok?

Naszym celem było, jest i będzie dokładne i możliwie jak najszybsze wypełnianie zadań jakie nasza spółka ma przed sobą postawione, działanie w postawionym przed nami zakresie, dla dobra mieszkańców naszego miasta i ku ich zadowoleniu, działanie w imieniu i na rzecz Gminy Zawiercie.

2 komentarzy

  1. Coś niepokojącego dzieje się na 3-maja. Szereg mniejszych drzew już wycięto wzdłuż drogi rowerowej, a duże stare kasztanowce są ponumerowane, czyżby szykowane do wycinki?
    Tam jest latem bardzo przyjemny cień, oby nie zrobili jak na Weizlera, gdzie wycięto kilkanaście wysokich zdrowych drzew.

  2. Mam nadzieję, że po przejęciu przez miasto utrzymania ul. Dmowskiego po wielu latach zaniedbań zostanie ona wreszcie posprzątana a drzewa i żywopłoty odpowiednio przycięte. Jak na razie ta ulica to obraz nędzy i rozpaczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button