„Zawiercie ruszyło do przodu i będziemy się tego trzymać”. Wywiad z Prezydentem Łukaszem Konarskim

W rozmowie z Jura24.pl, pytamy Prezydenta Łukasza Konarskiego o ostatnie 3 lata kadencji – o dotychczasowe działania, o bieżące problemy, o których często mówi się w przestrzeni publicznej, ale i o dalsze plany dotyczące rozwoju miasta, które najbardziej interesują mieszkańców Zawiercia. Przeczytajcie rozmowę.

Mijają 3 lata odkąd pełni Pan funkcję Prezydenta Miasta. Jak Pan ocenia ten czas?

To był trudny i pracowity okres. Gdy obejmowałem tą funkcję, Zawiercie było w zupełnie innej sytuacji niż teraz. Mieliśmy sporo zaległości do nadrobienia. Wprowadziliśmy w mieście wiele pozytywnych zmian. Nikt z nas jednak nie spodziewał się wybuchu światowej pandemii, która pokrzyżowała wiele planów, a także niekorzystnie wpłynęła na sytuację finansową wielu samorządów. Jednak nadal staramy się dbać o stan finansów Zawiercia. Od początku tej kadencji pozyskaliśmy około 263 milionów złotych. To ogromna kwota, zbliżona do naszego rocznego budżetu. Właśnie dlatego, zrealizowaliśmy i realizujemy wciąż wiele kluczowych inwestycji takich jak dokończenie budowy zachodniej obwodnicy, rozbudowa żłobka, budowa nowych ścieżek rowerowych, remonty dróg i chodników czy też liczne termomodernizacje budynków. Szczególnie cieszy mnie fakt, że pozyskaliśmy ponad 15 mln zł w ramach programu „Rozwój lokalny” z Funduszy Norweskich. Te pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej, co wiąże się z pozyskaniem kolejnych inwestorów.

No właśnie – jedno z częściej pojawiających się pytań, to kwestia nowych zakładów pracy w mieście. Jakie działania podejmuje Pan, aby w Zawierciu było więcej, dobrze płatnych miejsc pracy?

Dzięki usprawnionej i skutecznej pracy Agencji Rozwoju Zawiercia, dziś nasze miasto jest coraz częściej brane pod uwagę, jeśli chodzi o lokalizację ważnych inwestycji przemysłowych. Duży wpływ na to ma uzbrojenie terenów inwestycyjnych i budowa niezbędnej infrastruktury – jak chociażby kolejny fragment ul. Technologicznej, który wybudowaliśmy w tym roku. To umożliwiło nam przeznaczenie do sprzedaży kolejnych działek. Od początku tej kadencji podpisaliśmy dokumenty, które gwarantują powstanie ponad 450 nowych miejsc pracy w naszym mieście. Wśród najważniejszych, nowych inwestorów, są m.in. Lindem, Elemental, Elgum i Biacolor. Część z nich już rozpoczęła prace inwestycyjne.

Temat, który od pewnego czasu pojawia się w przestrzeni publicznej, to kwestia nieprzyjemnego zapachu z wysypiska w Zawierciu, w sąsiedztwie Strefy Gospodarczej. Jaka jest tego przyczyna?

Rzeczywiście, temat zapachu z zawierciańskiego wysypiska śmieci to sprawa wymagająca interwencji. Otrzymałem wiele zgłoszeń od mieszkańców, ale też sam odczuwam ten problem, jako mieszkaniec zachodniej części Zawiercia. Zgodnie z przepisami, przekazałem tą sprawę do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Kontrolerzy WIOŚ stwierdzili, że uciążliwości zapachowe pochodzące z zakładu wynikają z niewłaściwej eksploatacji instalacji, w tym nieodpowiedniego magazynowania odpadów roślinnych. Zobowiązałem kierownictwo ZGK do rozwiązania tego problemu i doprowadzenia do sytuacji, w której działalność spółki nie będzie uciążliwa dla mieszkańców.

Wiele ludzi pyta o to, kiedy wreszcie w Zawierciu, wzorem innych miast, powstanie wodny plac zabaw?

Budowa wodnego placu zabaw została wybrana jako jedna z kilku inwestycji w Budżecie Obywatelskim. Uruchomienie tego budżetu obiecywałem w 2018 roku w kampanii wyborczej, dlatego cieszę się, że mieszkańcy skorzystali z możliwości, które daje budżet i wzięli sprawy w swoje ręce. Wsłuchując się w głos mieszkańców, w budżecie na 2022 rok zaplanowaliśmy kwotę 1 mln złotych na ten cel. Musimy zacząć od stworzenia projektu, który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Najpierw jednak konieczna będzie zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Chcemy, aby okolice stawu holenderskiego przy ul. Krzywej stały się docelowo przyjaznym i otwartym miejscem wypoczynku i rekreacji w Zawierciu. Wodny plac zabaw będzie ważną częścią tego kompleksu. To nasz priorytet w 2022 roku.

Jakie są Pana plany i zamierzenia na 2022 rok, jeśli chodzi o działania i inwestycje w Zawierciu?

Nowy rok to przede wszystkim kolejne inwestycje drogowe, budowa nowych elementów architektury miejskiej, dbanie o zieleń miejską, dobudowa oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa oraz inwestycje w Strefie Aktywności Gospodarczej. Wkrótce też zrobimy kolejny krok, jeśli chodzi o budowę mieszkań. Warto wspomnieć o budowie nowej hali sportowej przy szkole nr 9 czy też właśnie o wodnym placu zabaw. O szczegółach będziemy mogli powiedzieć więcej po sesji budżetowej. Mam świadomość, że to nie będzie łatwy rok, biorąc pod uwagę kryzys wywołany pandemią koronawirusa, w tym liczne podwyżki cen towarów i usług. To wszystko składa się na trudną sytuacją samorządów. Dlatego tak ważne jest, aby dalej skutecznie pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne na rozwój Zawiercia. Do tego potrzebna jest dobra wola i współpraca w radzie miasta, o co szczególnie apeluję w nowym roku. Jedno jest pewne – dotrzymujemy słowa i zamierzamy zrealizować wszystkie obiecane inwestycje i działania w mieście. To historyczna kadencja. Nigdy wcześniej, tak wiele w Zawierciu się nie zmieniało. Rekordowa ilość pozyskanych środków zewnętrznych i liczba inwestycji w mieście – to pokazuje, że zmiany idą w dobrym kierunku. Zawiercie ruszyło do przodu i będziemy się tego trzymać.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button