Kiedy powstanie oddział WORD w Zawierciu?

Temat powstania Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zawierciu to sprawa, o której informujemy już od dłuższego czasu. Śledzimy postępy w tej sprawie i sprawdzamy, kiedy może powstać WORD w Zawierciu?

Ośrodek ma powstać w obiekcie przy ul. Parkowej 2. Przypomnijmy, że 30 sierpnia podczas XXXV Sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, radni przyjęli uchwałę o otwarcie w Zawierciu filii Katowickiego WORD-u. Na jakim etapie obecnie jest proces powstania WORD-u?

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Radną Sejmiku Województwa Śląskiego, Marię Materlę.

Jestem w bieżącym kontakcie zarówno telefonicznym jak i osobistym z zarządem powiatu oraz dyrektorem WORD w Częstochowie panem Włodzimierzem Mogiłą. Końcem ubiegłego roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym a WORD-em częstochowskim. Każda ze stron zaakceptowała właściwy dla siebie wspólnie wypracowany zakres prac i uzgodnienia w obszarze formalno-prawnym, merytorycznym i finansowym. Odbyły się wizje lokalne, których efektem jest gotowy, opracowany przez WORD projekt adaptacji pomieszczeń administracyjnych oraz wstępne założenia w zakresie umiejscowienia placu manewrowego. Na bieżąco weryfikowane są działania w zakresie przeszkolenia przyszłych pracowników oraz wyposażenia placówki zarówno w zakresie administracyjnym jak i technicznym – mówi w rozmowie z Jura24.pl, radna Maria Materla.

Jak obecnie wyglądają formalności z tym związane?

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na prace adaptacyjne i remontowe pomieszczeń administracyjnych, a później na prace związane z przystosowaniem nawierzchni i powstaniem placu manewrowego. Wszystkie podejmowane działania realizowane są zgodnie z podjętymi ustaleniami. Zarówno Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego jak i Starostwu Powiatowemu w Zawierciu zależy na realizacji inicjatywy powstania Oddziału Terenowego WORD-u i szybkiej jej finalizacji, co niewątpliwie podniesie jakość i komfort życia mieszkańców powiatu i okolic podkreśla Maria Materla.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button