Podwyższony stopień alarmowy w całej Polsce. Premier podjął decyzję.

Jak poinformował Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, od 21 lutego na terenie całego kraju będzie obowiązywał stopień alarmowy CHARLIE-CRP.

Podwyższenie stopnia alarmowego ma związek z sytuacją na Ukrainie. Jak jednak zaznaczył Cieszyński, decyzja ma także związek z „działaniami, które obserwujemy w polskiej cyberprzestrzeni”.

Jak czytamy z oficjalnej informacji pochodzącej ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP można wprowadzić w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub też uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego jest też możliwe w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W Polsce dopuszczalne jest wprowadzenie łącznie czterech poziomów stopni alarmowych. Do dziś w Polsce obowiązywał stopień ALFA, a więc najniższy z nich. Czwarty, najwyższy to DELTA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button