Śląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Od dziś (25 lutego 2022 r.) działa Śląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości. Innowacyjny podmiot ma stanowić forum do rozwoju cyfrowej transformacji produkcji przemysłowej całego regionu (Przemysłu 4.0). 

W jej wdrażanie zaangażowani będą przede wszystkim przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorządowcy z województwa śląskiego, którzy są doskonale zorientowani na jego potrzeby i możliwości. W skład nowo powstałej Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wchodzą m.in. Piotr Czarnojańczyk – Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Zagłębie, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Artur Kozłowski – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łukasz Oprawski – Prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju, Jan Lesiak – Dyrektor Centrum Innowacji Silesia (CIS).

Regionalne rady działać mają na terenie Polski, w szesnastu województwach, tworząc w ten sposób spójny system wzajemnej wymiany wiedzy i budowania relacji. Pierwsza z nich, Wielkopolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości, powstała w 2020 roku, dwa lata później przyszła kolej na Śląsk. 

Zadaniem rad będzie również adaptacja rządowych i samorządowych rekomendacji w zakresie polityki przemysłowej Polski. Istotne w całym procesie jest wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych, jak i zasobów danych, a także odpowiadanie na spersonalizowane potrzeby klientów. 

Nowo powstały podmiot uczestniczyć będzie w integracji podmiotów z Regionu, pomocy przy prowadzeniu badań zainicjowanych przez Platformę Przemysłu Przyszłości na lokalnym terenie, oraz identyfikacji potrzeb w obszarze wsparcia dla transformacji cyfrowej. Ważnym aspektem ma być także nawiązanie współpracy z Hubami Innowacji Cyfrowych. 

Prezydium Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości zostało powołane przez zarząd Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, w skład prezydium wchodzi:

  • Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, jako przewodniczący,
  • Janusz Michałek –  Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A, jako wiceprzewodniczący,
  • Petros Tovmasyan -Prezes Klastra Innowacji Społecznych, jako członek Prezydium. 

Po części inauguracyjnej, swoje wystąpienie przedstawił Robert Kłosowski, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości, który zwrócił uwagę na cel samej PPP:

Platforma Przemysłu Przyszłości jest fundacją Skarbu Państwa, która została założona na mocy ustawy z 17 stycznia 2019 roku. Naszym celem nadrzędnym jest wspieranie sektora MŚP. Zmierzamy do tego, aby różnica pomiędzy wielkimi koncernami zagranicznymi, działającymi w Polsce, a małymi i średnimi przedsiębiorcami najczęściej z wyłącznie polskim kapitałem, nie była tak odczuwalna jak obecnie. 

Z kolei Tomasz Zjawniony, przewodniczący Rady, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, podkreślił potrzebę wspólnego działania:

PPP to organizacja, która nie będzie funkcjonowała jak duże konstrukcje administracyjne. (…) Chcemy wykorzystać potencjał nie tylko samej platformy, ale przede wszystkim naszą wewnętrzną siłę – przy połączeniu tych kompetencji powstanie coś wyjątkowego i opłacalnego biznesowo. Wszyscy kładziemy duży nacisk i wielką nadzieję na to, że to się uda.

Powstała Rada funkcjonować będzie w formie posiedzeń, udział w jej pracach ma być oparty na zasadzie wolontariatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button