Wnioski po spotkaniu dyrektorów bibliotek: spada liczba czytelników w powiecie

Po ponad dwuletniej przerwie, odbyło się spotkanie wszystkich dyrektorów bibliotek z terenu powiatu zawierciańskiego. Jakie wnioski płyną po podsumowaniu ubiegłego roku?

Z dokumentacji sprawozdawczej za 2021 rok, w porównaniu z 2020, zauważono że zmniejszyła się liczba czytelników w powiecie o 517 osób. Co więcej, pandemia i obowiązujące obostrzenia, a w tym i nauka zdalna, spowodowały spadek liczby użytkowników uczących się o 172 osoby.

Są też jednak pozytywne informacje. Jak wynika z danych bibliotek, księgozbiór na koniec 2021 roku wzrósł o 5412 egzemplarzy w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast liczba audiobooków zwiększyła się o 439 egzemplarzy.

Co warte odnotowania, wzrosła też liczba wypożyczeń książek na zewnątrz o 63 739, a z wiadomych przyczyn odnotowano wyraźny spadek wypożyczeń książek na miejscu o 1245.

W trakcie spotkania poruszono także wiele innych kwestii związanych z funkcjonowaniem bibliotek w okresie pandemii, bieżącej działalności bibliotek oraz złożonych wniosków grantowych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie działań promujących czytelnictwo. Jak powiedziano podczas spotkania, w 2021 roku zorganizowano 379 imprez stacjonarnych – spadek o 29 i 34 wirtualne – spadek o 124.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button