Poszukiwani asystenci osób niepełnosprawnych

Chcesz pracować z osobami niepełnosprawnymi? Czujesz się na siłach, by móc wspomagać podopiecznych w codziennych czynnościach? Jesteś dyspozycyjny co najmniej 20 godzin miesięcznie? Mamy miejsce pracy idealne dla Ciebie!

W związku z nową edycją projektu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2022“, Spółdzielnia Socjalna “Piast” poszukuje chętnych na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej. Praca ma charakter mobilny, uzależniona jest od miejsca zamieszkania podopiecznego. 

Asystent oprócz tego, że towarzyszy swojemu podopiecznemu w życiu codziennym, wspomaga również jego aktywizację w społeczeństwie. Wspiera, lecz nie wyręcza, w załatwianiu wszelkiego rodzaju spraw urzędowych, robieniu zakupów. Czasem ma możliwość wspólnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, sportowych czy rozrywkowych. 

Ponadto, co wydaje się najistotniejsze, mając na uwadze ideę powstania tego zawodu, buduje poczucie sprawczości, wiary we własne możliwości i wskazuje perspektywy rozwoju. Osoba ta również jest doradcą w zakresie rehabilitacji i rekreacji. Powinna posiadać wiedzę na temat potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych, zagadnień związanych z zagrożeniem ich dyskryminacji, czy wykluczenia ze społeczeństwa. Rozpoznaje bariery – psychologiczne, społeczne, architektoniczne i komunikacyjne, z którymi niepełnosprawni muszą się mierzyć na co dzień. 

Działania te mają na celu stworzenie szansy na osiągnięcie jak największej niezależności i samodzielności beneficjentów programu. 

Aby wziąć udział w prowadzonej rekrutacji, należy spełniać co najmniej jeden z wymogów tj.

  • posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, lub
  • posiadać wykształcenie średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, lub
  • posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe (w szczególności na kierunkach takich jak: pedagogika, praca socjalna, psychologia, socjologia) oraz co najmniej półroczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Wymagana jest również dyspozycyjność przez co najmniej 20h miesięcznie. Okres zatrudnienia do 31 grudnia 2022 roku. 

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV oraz kopii dokumentów potwierdzających kompetencje za pośrednictwem adresu email: rekrutacja.innowacjespoleczne@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do końca maja 2022 roku. Kandydaci otrzymają informację zwrotną mailowo lub telefonicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button