Sprawdzamy aktywność posłów z naszego regionu [PODSUMOWANIE]

Okręg wyborczy numer 32, który obejmuje miasta Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Będzin oraz powiaty: zawierciański i będziński, reprezentuje w polskim parlamencie dziewięciu posłów. Redakcja portalu Jura24.pl sprawdziła aktywność parlamentarzystów po trzech latach kadencji.

Przypomnijmy, że w okręgu 32, w wyniku wyborów w 2019 roku, przypadły 4 mandaty dla posłów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Sprawują je: Ewa Malik, Danuta Nowicka, Waldemar Andzel i Robert Warwas. Koalicję Obywatelską z naszego regionu reprezentują: Barbara Dolniak, Wojciech Saługa i Mateusz Bochenek. Dwa mandaty przypadają Nowej Lewicy i reprezentują ją: Włodzimierz Czarzasty i Rafał Adamczyk. Konfederacja i PSL nie mają swoich posłów w tym okręgu.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie aktywności poselskiej.

 1. Posłanka Ewa Malik w obecnej kadencji sejmu, przed izbą występowała łącznie 11 razy. Złożyła 24 interpelacje oraz 2 zapytania ogólne, a także 6 zapytań w sprawach bieżących. Ewa Malik nie wygłosiła dotąd w tej kadencji żadnego oświadczenia, przedstawiła natomiast 2 sprawozdania. Posłanka Malik była obecna na 5564 głosowaniach sejmowych (na 5721 łącznie wszystkich), co daje jej wynik 95,95 % obecności.

  Ewa Malik prowadzi swój profil na Facebooku, gdzie co kilka dni informuje o swoich działaniach i o wydarzeniach, w których bierze udział. Jedną z ważniejszych spraw, o które zabiegała posłanka dla regionu, była budowa obwodnica Zawiercia i Poręby, która właśnie rozpoczęła się kilka tygodni temu. Ewa Malik bardzo rzadko udziela się w ogólnokrajowych mediach.

 2. Posłanka Danuta Nowicka podczas trwającej obecnie kadencji sejmu, występowała na mównicy łącznie 6 razy. Złożyła 16 interpelacji i 1 zapytanie w sprawach bieżących. Nie wygłosiła żadnego oświadczenia, przedstawiła za to 2 sprawozdania. Wzięła udział w 5782 głosowaniach w sejmu, co daje jej wysoki wynik 99,71 % obecności.

  Danuta Nowicka posiada swój profil na Facebooku, gdzie udostępnia głównie przekazy i posty publikowane przez Prawo i Sprawiedliwości, a także informuje o spotkaniach, w których uczestniczy. Danuta Nowicka praktycznie nie jest obecna w ogólnopolskich mediach.

 3. Poseł Waldemar Andzel podczas tej kadencji sejmu, zabierał głos na mównicy 138 razy. Złożył 47 interpelacji, zgłosił 9 zapytań i aż 41 zapytań w sprawach bieżących (2. wynik w ogólnej klasyfikacji posłów). Poseł Andzel wygłosił łącznie 74 oświadczenia, co plasuje go na pierwszej pozycji wśród wszystkich posłów w sejmie. Wygłosił dotąd 1 sprawozdanie. Był obecny na 5787 głosowaniach, co daje mu wynik 99,79 % obecności.

  Waldemar Andzel aktywnie prowadzi swoje konto na Facebooku, prawie codziennie publikując tam różnego rodzaju treści, w tym informując także o tematach, których dotyczyły jego interpelacje, zapytania i wypowiedzi. Udziela także wywiadów do ogólnopolskich mediów. Szczególnie mocno angażuje się w projektach wspierających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

 4. Poseł Robert Warwas w trakcie tej kadencji występował przed izbą 16 razy. Złożył 23 interpelacje, 1 zapytanie ogólne i 7 zapytań dot. spraw bieżących. Nie wygłosił dotąd żadnego oświadczenia. Przedstawił 5 sprawozdań. Jest na drugim miejscu wśród wszystkich posłów w sejmie pod względem obecności – brał udział w 5798 głosowaniach, co daje mu wysoki wynik 99,98 % obecności.

  Robert Warwas jest również niemal codziennie aktywny na swoim profilu na Facebooku, informując o spotkaniach, które odbywa i o wydarzeniach w regionie , w których bierze udział. Jest aktywny w lokalnych i regionalnych mediach. Jedną z większych spraw, o którą zabiegał w swoim regionie, była modernizacja dworca kolejowego w Dąbrowie Górniczej. Inwestycja trwa i jest już na zaawansowanym etapie. Poseł współtworzył także Śląski Instytut Rozwoju Regionalnego i angażuje się w wiele akcji na rzecz inicjatyw młodzieżowych i patriotycznych.

 5. Posłanka Barbara Dolniak w trakcie tej kadencji występowała na mównicy 51 razy. Złożyła aż 472 interpelacje. Zgłosiła 2 ogólne zapytania i 3 zapytania w sprawach bieżących. Nie wygłosiła żadnego oświadczenia, ani też nie przedstawiła żadnego sprawozdania. Wzięła udział w 5417 głosowaniach, co daje jej wynik 93,41 % obecności.

  Barbara Dolniak posiada swój fanpage, na którym codziennie udostępnia treści, w głównej mierze posty i przekazy partyjne. Dotyczą one przeważnie spraw ogólnokrajowych. Zdarza się, że udziela wypowiedzi dla ogólnopolskich mediów.

 6. Poseł Wojciech Saługa podczas tej kadencji wystąpił przed izbą 39 razy. Złożył 120 interpelacji, 27 zapytań ogólnych i 9 w sprawach bieżących. Nie wygłosił żadnego oświadczenia, ani też nie przedstawił żadnego sprawozdania. Wziął udział w 5696 głosowaniach, co daje wynik 98,22% obecności.

  Poseł Saługa prowadzi swój fanpage, na którym udostępnia treści, w największej ilości głównie posty i przekazy partyjne. Dotyczą one przeważnie spraw ogólnokrajowych. Co jakiś czas informuje także o zmianach w lokalnych strukturach partyjnych Platformy Obywatelskiej. Często udziela się w lokalnych mediach.

 7. Poseł Mateusz Bochenek w trakcie trwającej kadencji sejmu, zabierał głos na mównicy 60 razy. Złożył 294 interpelacji, zgłosił 9 zapytań ogólnych i 9 dotyczących spraw bieżących. Nie wygłosił żadnego oświadczenia, ani też nie przedstawił żadnego sprawozdania. Brał udział w 5773 głosowaniach, co daje mu wynik 99,55 % obecności.

  Mateusz Bochenek prowadzi swój fanpage, gdzie głównie informuje o swojej aktywności w Sosnowcu, o spotkaniach i wydarzeniach, w których bierze udział. W swojej działalności angażował się w działania na rzecz wsparcia młodzieży. Co jakiś czas udziela się w regionalnych mediach.

 8. Poseł Włodzimierz Czarzasty podczas tej kadencji zabierał głos na mównicy 8 razy. Złożył 460 interpelacji, zgłosił 10 zapytań ogólnych i 4 dot. spraw bieżących. Nie wygłosił żadnego oświadczenia, ani też nie przedstawił żadnego sprawozdania. Brał udział w 5724 głosowaniach, co daje wynik 98,71 % obecności.

  Włodzimierz Czarzasty posiada swój fanpage na Facebooku, na którym średnio raz w tygodniu prowadzi swoje transmisje na żywo, podczas których opowiada o bieżących sprawach i odpowiada na pytania internautów. Jako jeden z trzech liderów Lewicy, dość często występuje w ogólnopolskich mediach, w tym w programach telewizyjnych. Na swojej stronie regularnie publikuje także główne partyjne przekazy.

 9. Poseł Rafał Adamczyk w obecnej kadencji sejmu, na mównicy występował 212 razy, co plasuje go na 8. miejscu wśród wszystkich posłów. Zgłosił 445 interpelacji, 12 zapytań ogólnych i 20 dot. spraw bieżących. Wygłosił 28 oświadczeń. Przedstawił 1 sprawozdanie. Wziął udział w 5778 głosowaniach, co daje wynik 99,64% obecności.

  Na swoim fanpage na Facebooku, Rafał Adamczyk publikuje często treści wniosków, interpelacji i zapytań, które składa, w tym także filmy z jego sejmowych wystąpień. Można znaleźć także dużo relacji i informacji dot. działań w powiecie będzińskim. Sporadycznie udziela się w krajowych mediach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button