Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja przypada w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. To święto wszystkich samorządowców od najniższego do najwyższego szczebla.

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest corocznie 27 maja, w rocznicę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów, które odbyły się do organów gmin w 1990 r. Święto obchodzone jest w związku z uchwałą Sejmu z 2000 r., podjętą z okazji 10-lecia samorządu terytorialnego. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Temu zagadnieniu poświęcony jest VII rozdział Konstytucji RP. Zgodnie z Konstytucją samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw. Obecnie w Polsce jest 16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button