Jakie projekty zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego Zawiercia na 2022 rok?

Zakończył się etap przyjmowania zgłoszeń propozycji mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego w 2023 roku. Za nami już etap oceny formalnej. Jakie projekty zostaną poddane pod głosowanie?

Łącznie zgłoszono 20 różnych projektów, które dotyczą inwestycji w poszczególnych osiedlach i częściach miasta. Są to zarówno inwestycje duże, ogólnomiejskie, jak i małe – osiedlowe. 14 z nich przeszło ocenę formalną. Wnioskodawcy mają teraz możliwość składania odwołań. Łącznie, szacowana wartość wszystkich inwestycji opiewa na około 4 miliony złotych.

Głosowanie na projekty, odbędzie się w dniach 15-22 czerwca 2022 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi 30 czerwca. Poniżej znajdziecie listę inwestycji, które przeszły ocenę formalną:

 1. Siłownia zewnętrzna przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 34
 2. Zakup umundurowania bojowego oraz sprzętu umożliwiającego prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych w trudno dostępnych miejscach dla jednostki OSP Zawiercie – Kromołów
 3. Zakup samochodu 9-osobowego typu bus dla OSP Zawiercie-Marciszów
 4. Zakup sprzętu i wyposażenie osobistego dla strażaków OSP Zawiercie – Marciszów
 5. Adaptacja parkingu pod mini SkatePark przy ul. Nad Wartą w dz. Kromołów 
 6. Rewitalizacja terenów przy Źródłach Czarnej Przemszy
 7. Budowa ogrodzenia przy boiskach szkolnych w Bzowie
 8. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Zawiercie – Bzów w sprzęt pożarniczo -szkoleniowy
 9. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierciu – Żerkowicach 
 10. Terenowa edukacja ekologiczna w obrębie miasta Zawiercie i okolicy
 11. Budowa chodnika przy ul. Nowowiejskiej
 12. Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego na terenie miasta Zawiercie
 13. Zielone Zawiercie
 14. Budowa skateparku na Włókniarzu przy ul. 11 listopada

Negatywnie rozpatrzone zostały następujące projekty: modernizacja i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych sali w Pałacyku nad Wartą, wraz z remontem klatki schodowej, doposażenie istniejących pomieszczeń kuchenno-gastronomicznych oraz zakup nowych stołów w remizie OSP Bzów, budowa skweru rekreacyjno-sportowo-rozrywkowego przy Czerwonym Szlaku, zakup Hali zadaszenia nad lodowiskiem przy ul. Wierzbowej w Zawierciu, siłownia zewnętrzna przy ulicy Kukułczej, zawierciański pumptrack.

Które projekty Waszym zdaniem powinny zostać zrealizowane? Co o tym sądzicie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button