Nowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi

Gmina Zawiercie informuje o nowych zasadach postępowania z odpadami, które weszły w życie wraz z początkiem lipca. Zmiany dotyczą postępowania i wydzielania z niesegrowalnych odpadów komunalnych popiołu oraz bioodpadów kuchennych. Zmianie uległy też limity przejmowanych do PZSZOK odpadów (jak: zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe). Dodatkowo PZSZOK umożliwia oddawanie: odzieży, tekstyliów i niekwalifikujących się do odpadów medycznych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym.


Do pojemników brązowych należy wrzucać bioodpady kuchenne. Czyli wrzucamy do nich: jajka, obierki, resztki owoców i warzyw, skórki, fusy z herbaty i kawy, resztki jedzenia bez zawartości tłuszczy i kości, odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodu i odpady ogrodowe. Do pojemnika szarego lub czarnego oznaczonego „POPIÓŁ” wrzucamy tylko popiół.

Odpady elektryczne i elektroniczne jak pralki, lodówki, telewizory należy dostarczyć osobiście do: Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Zawierciu przy ul. Krzywej 3. Aby PSZOK je przyjął niezbędne będzie okazanie dokumentów potwierdzających nasze miejsce zamieszkania na terenie Gminy Zawiercie oraz dowód uiszczania czynszu (i zawartej w niej opłaty za odpady komunalne).

Zmieniono limity przyjmowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych np. zużyte opony będą przyjmowane do 8 szt. na rok, dla nieruchomości jednorodzinnej lub lokalu mieszkalnego. Styropian dużej powierzchni należy dostarczać osobiście do PSZOK. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane w ilości 240 kg na mieszkańca rocznie.

Dodatkowo istnieje możliwość oddawania do PSZOK odzieży, tekstyliów, niekwalifikujących się do odpadów medycznych odpadków powstałych w gospodarstwie domowym np. igły, strzykawki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button