Żarnowiec z nową koparką

Żarnowiec dysponuje nową koparko-ładowarką wyprodukowaną przez: CATERPILLAR. Zakupu dokonał Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Żarnowcu.


Wymieniony podmiot nabył sprzęt w ramach przetargu nieograniczonego i wydał na ten cel 252 150 zł. Fundusze pochodziły z budżetu Gminy Żarnowiec.

Koparko-ładowarka w pierwszej kolejności będzie brała udział w pracach interwencyjnych, czyli doraźnych naprawach obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych. W razie braku pilnych zadań urządzenie będzie dostępne do dyspozycji Wójta Gminy Żarnowiec i załatwiania innych spraw w Gminie.

fot. ZWiGK w Żarnowcu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button