Studiuj MBA w Parku Przemysłowo-Technologicznym

Od października w Parku Przemysłowo-Technologicznym w Zawierciu ruszają studia podyplomowe na kierunku MBA. O korzyściach z inwestowania w nasz rozwój i umiejętności opowiada dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB


Studia podyplomowe to inwestycja w nasz rozwój oraz przyszłość naszej kariery. Dlaczego warto warto nie kończyć nauki na uzyskaniu tytułu magistra lub inżyniera?

Studia magisterskie lub licencjackie inżynierskie dają wiedzę bardzo ogólną. To elementy definicyjne, które tłumaczą czym jest zarządzanie, marketing. Na studiach podyplomowych ta wiedza jest bardziej specjalistyczna. Na MBA można dowiedzieć się co to jest zarządzenie procesami lub jak budować architekturę procesów. Uczymy jak budować kampanię marketingową, stosowania zarządzania turkusowego. Na studiach podyplomowych można dowiedzieć się jak w praktyce tę wiedzę wykorzystać. Uczymy bardzo konkretnych narzędzi, które przydają się studentom w późniejszej pracy.

Czy możemy zaobserwować rosnącą popularność studiów podyplomowych w naszym województwie?

W naszym przypadku studia podyplomowe z semestru na semestr rośnie popularność. Tych grup na studiach podyplomowych mamy ponad 150. To studenci nie tylko w Dąbrowie Górniczej, ale także w Krakowie, Olkuszu, Cieszynie, Bielsku-Białej i Częstochowie. Jest tendencja zwyżkowa, bo ludzie chcą się specjalizować. Na studiach uczą się wiedzy ogólnej, a następnie się specjalizują. Bardzo popularne jest MBA, bo łączy w sobie kilka nauk. Student uczy się budować projekty, zarządzać finansami, budować bilans. Ludzie także coraz częściej korzystają z dodatkowych szkoleń, które można realizować na naszej uczelni.

Akademia WSB oferuje studia podyplomowe MBA. Jakie umiejętności student może zdobyć podczas takich studiów?

Jest to kierunek studiów, który realizujemy z EY Academy of Business. To pierwsza czwórka firm doradczych na świecie. Zgodziła się, aby patronować temu kierunkowi i dodatkowo prowadzić obszar dotyczący finansów i zarządzania strategicznego. Pozostałe elementy to moduł finansowy i moduł jakościowy. Jest także moduł HR, w którym uczymy business partneringu. Dodatkowo, mamy cały moduł dotyczący innowacji, sztucznej inteligencji, zarządzania procesami i obszaru dotyczącego zarządzania projektami. Jednym z elementów są wizyty studyjne w dużych korporacjach, gdzie można obserwować w praktyce zastosowanie wiedzy teoretycznej. Współpracujemy m.in. z General Motors. Partnerów dobieramy w zależności od profilu menadżera, który do nas przychodzi. Ponadto, każdy ze studentów musi wykonać trzy praktyczne projekty wdrożeniowe, które realizowane są w grupach. W ramach współpracy z EY Academy of Business dajemy studentom pełny pakiet szkoleniowy m.in. z zakresu przywództwa, metod HR, zarządzania turkusowego oraz pakiet szkoleń finansowych. To wszystko jest w ramach tego kierunku i tworzy profil profesjonalnego menadżera. Budujemy profil menadżera na poziomie zarówno zarządu firmy, jak i dyrektorów wykonawczych. Naszymi studentami na tym kierunku są zazwyczaj ludzie biznesu, samorządowcy, osoby z jednostek państwowych. Jedną z korzyści ukończenia studiów podyplomowych MBA jest możliwość zasiadania w radach nadzorczych bez egzaminów. Kolejną jest integracja środowiska. Tworzymy w ramach kierunku klub MBA, w którym jest już ponad 500 osób. Osoby na tym kierunku są naszymi wykładowcami. Ponadto, realizujemy studia podyplomowe oraz projekty badawczo-wdrożeniowe. Na przykład z samorządowcami tworzymy strategie dla miast.

Zajęcia trwają trzy semestry, które realizowane są w ciągu zaledwie roku. Jak wyglądają zajęcia, aby w dość krótkim czasie przekazać studentom jak największą wiedzę?

Osoby, które są na studiach MBA to osoby pracujące na poziomie menadżera. Cały tydzień są zajęci. Często nawet w weekendy. Z tego powodu organizujemy bardzo napięte terminarze spotkań w jeden weekend w miesiącu. To zajęcia przez całą sobotę i niedzielę. Dają bardzo mocny model kształcenia. Osoby, które nie są w stanie dostosować się do tego rygoru mogą skorzystać ze studiów online. Rozpoczynamy je po raz pierwszy w październiku tego roku, czyli od najbliższego semestru. Mamy bardzo duże zainteresowanie kształceniem w tej formie. Wśród studentów znajdą się menadżerowie z całej Polski oraz spoza jej granic.

Część zajęć podczas studiów MBA odbywa się w formule online. Czy kształcenie za pośrednictwem internetu przynosi podobne rezultaty jak to prowadzone w tradycyjnej formie?

Kształcenie online nie różni się od kształcenia tradycyjnego. To dokładne odwzorowanie programu realizowanego stacjonarnie. Jest rygor obecności i uczestnictwa w projektach. Mamy regulamin MBA. Nie pozwalamy, aby student włączył się tylko na chwilę. Obecności sprawdzamy cyklicznie podczas trwania kursu. Jeśli ktoś się do tego nie dostosuje, to studiów po prostu nie skończy. I takie przypadki też mamy. Efekty kursu, umiejętności pozyskane podczas niego są tożsame. Mamy do tego dobre narzędzia. Nasi studenci wiedzą czego chcą. To dojrzali menadżerowie, którzy przychodzą po konkretną wiedzę. Oni chcą nawet dobudowania programu. Chcą jeszcze bardziej się specjalizować. Po MBA przychodzą do nas na kolejne kierunki. Ponadto, studenci płacą za te studia spore pieniądze. To skłania do przykładania się do nauki.

Studia MBA w Akademii WSB są doceniane w ogólnopolskich rankingach. W 2018 roku Państwa kierunek uzyskał 3. miejsce w kategorii „Studenci programu” oraz 11. miejsce w kategorii „Kadra dydaktyczna programu”. Co według Pana jest kluczem do sukcesu tego kierunku?

Kluczem do sukcesu jest to, że mamy w naszej kadrze ludzi z najwyższej półki. Zajęcia prowadzi m.in. Marek Zuber, który jest byłym doradcą premiera, znakomitym ekonomistą. Ma wiedzę w skali makro i mówi do menadżerów, którzy mają wiedzę makro. Jest w stanie im pokazać tę wiedzę na poziomie zarządu firmy. Przychodzą także praktycy. Osoby, które np. tworzą zarządzanie turkusowe w swoich organizacjach. W naszej kadrze dydaktycznej mamy Romana Młodkowskiego, który prowadził własną audycję finansową. Na naszych zajęciach opowiada o innowacjach. Mamy ludzi z EY Academy of Bussiness. Oni robią projekty dla największych firm tego świata. I oni dzielą się swoją wiedzą. Ci ludzie potrafią zainteresować studentów tematem i przełożyć cały swój wykład. Z takich zajęć można po prostu wynieść jak najwięcej dla siebie.

Kierunek MBA ma być realizowany w Zawierciu, czyli stosunkowo niedużym mieście. Czy w takich miastach warto wychodzić z ofertą podnoszenia swoich kwalifikacji?

Zawsze warto. Widzimy zainteresowanie tym kierunkiem. Park Przemysłowo-Technologiczny przyciąga biznes. A biznes przyciąga zainteresowanych. W Zawierciu i okolicach jest wiele terenów przemysłowych i zahaczających o Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Mamy zatem osoby, które są inwestorami oraz ich pracowników. Prawdopodobnie będziemy się wkrótce sieciować, czyli robić kształcenie dla inwestorów na terenie powiatu zawierciańskiego i okolic. Widzę też spore zainteresowanie wśród samorządów, które chcą podwyższać swoje kompetencje. Wśród nich jest cały zespół prezydenta miasta Zawiercie, który jest zresztą naszym absolwentem.

W jaki sposób będą realizowane studia podyplomowe MBA w Zawierciu?

W przypadku tego kierunku nie będziemy robić go w Dąbrowie Górniczej. Zrobimy to bezpośrednio w Parku Przemysłowo-Technologicznym w Zawierciu, aby ten biznes miał bliżej. Wykładowcy będą po prostu dojeżdżać w to miejsce. Zorganizujemy to w formule case study. Dopasujemy się kierunkiem do profilu osób, które wybiorą ten kierunek. Jeżeli będziemy rozmawiać o zarządzaniu procesami, to skupimy się na zarządzaniu procesami w produkcji albo sprzedaży. Jeśli będzie więcej samorządowców, to dostosujemy się do nich. Bardzo mocno profilujemy te studia pod daną grupę studentów. Tak, aby mogli wynieść jak najwięcej wiedzy. Dodatkowo, studenci z Zawiercia będą mogli brać udział w wydarzeniach organizowanych przez naszą uczelnię np. w dniach otwartych studiów podyplomowych. Rekrutacja trwa do 30 września. Koszt to 15 tysięcy złotych. Wydaje mi się, że dość niski jak na kierunek MBA oraz wydarzenia i szkolenia, które można wykorzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button