Program Moja Woda. Jak otrzymać dofinansowanie na instalację do zbierania deszczówki?

Weź udział w programie odzyskiwania wody ogłoszonym przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wystarczy trochę twojego zaangażowania, by stać się odpowiedzialnym za łagodzenie skutków suszy w Polsce.


Ministerstwo Klimatu we współpracy z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamiają ważną dla Polski inwestycję. Postanowiono przeciwdziałać postępującej także w naszym kraju zmianie klimatycznej. W tym celu przeznaczono 100 mln złotych na wsparcie oddolnej inicjatywy społecznej i budowę instalacji do retencji wody.

Polska w porównaniu do innych europejskich krajów, wypada niestety bardzo słabo pod względem kryterium odzyskiwania wody. “Woda to nasz skarb, o który musimy zadbać” – głosi hasło reklamowe z programowego plakatu. Ministerstwo szacuje, że dzięki wdrożeniu tego programu i budowie przydomowych instalacji retencyjnych uda się zaoszczędzić milion metrów sześciennych wody rocznie. Jednocześnie zaletą tego będzie odciążenie systemów kanalizacji, co z kolei pozwoli zapobiec lokalnym podtopieniom. 

Przewidziana przez Ministerstwo i Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja wynosi maksymalnie 5 tys. złotych. Kwotę tę można przeznaczyć na sfinansowanie do 80 proc. kosztów instalacji. Czy są to wystarczające środki na zakup, zainstalowanie i uruchomienie instalacji, która będzie w stanie spożytkować wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych i roztopów? Wszystko prawdopodobnie zależy od skali naszych działań, czyli wielkości instalacji.

Jeśli chcemy skorzystać z dofinansowania Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nie musimy się bardzo śpieszyć. Nabór wniosków do programu realizowanego w 2020 r. rozpoczął się 1 lipca. Program “Moja woda” jest realizowany w latach 2020-2024. Procedura dołączenia do niego jest łatwa. Odbywa się w połowie w sposób zdalny.

Do programu będą przyjmowane jedynie wnioski, które zostały napisane i przesłane do FOŚiGW przez portal beneficjenta. Tyle w teorii. A jak wygląda to w praktyce? Łatwo i szybko. FOŚiGW informuje o procesie naboru składającego się z 4 kroków:

  1. Założeniu konta na portal beneficjenta
  2. Pobraniu i wypełnieniu interaktywnego formularza w formacie: pdf do programu: “Moja Woda”. Znajdziesz go klikając w zakładkę: “Dedykowana oferta do beneficjenta”, a później w “Programy priorytetowe Moja Woda”.
  3. Wypełniony formularz w formacie pdf należy wysłać do FOŚiGW za pomocą skrzynki podawczej.
  4. Ostatnim krokiem będzie wydrukowanie formularza, podpisanie go i dostarczenie wraz z kompletem wymaganych załączników na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Portal beneficjenta znajdziecie tutaj.

Warto być uważnym, gdyż jak zaznacza Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej merytorycznej ocenie zostaną poddane jedynie wnioski spełniające kryteria formalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button