Perła Jury rozdała granty także dla gminy Łazy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” przeprowadziła konkurs grantowy, w którym oceniła inwestycje zaproponowane przez miejscowości z gminy Łazy. Po weryfikacji propozycji następowała decyzja szacująca znaczenie inwestycji dla społeczności lokalnej. Całkowitą wartość dotacji określa się na 175 tys zł.


Środki pochodziły ze wspieranego przez Unię Europejską “Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – działania”. Prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa projekt posiada wiele funkcji. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” korzystało z Poddziałania 19.2, czyli Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Zakres pomocy świadczonej przez program możemy przyporządkować do trzech kategorii: kulturalnej, społecznej i przedsiębiorczej. To do tych kategorii możemy zaliczyć planowane inwestycje. W przypadku miejsko-wiejskiej gminy Łazy skupiono się na inwestycjach kulturowych i społecznych.

Beneficjentami programu została gmina Łazy, Koło Gospodyń Wiejskich „Dolomitki”w Chruszczobrodzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Niegowonicach, Koło Gospodyń Wiejskich we Wsi Trzebyczka – Przyjaciele Trzebyczki, Mała Szkoła w Rokitnie Szlacheckim, OSP Ciągowice, OSP Niegowonice, OSP Turza, „Przyjazna Szkoła” w Ciągowicach, Stowarzyszenie Wsi Niegowonice i Niegowoniczki, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Kulturniak” z Łaz.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z grantów od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”?

  • Ciągowice. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia pomieszczenia, które pełni obecnie funkcje kulturalne. W założeniu miałoby to być spokojne i przyjazne miejsce, w którym będą zapewnione dobre warunki do transmisji wiedzy i pamięci między różnymi pokoleniami odwiedzającymi to miejsce. Dodatkowo, Ciągowice otrzymały dofinansowanie na zakupu namiotów informacyjno-promocyjnych dla OSP w Ciągowicach. „Przyjazna Szkoła” w Ciągowicach otrzymała natomiast dofinansowanie na organizację „Świętojańskich Wianków”. Wydarzenie będzie polegać na warsztatach rękodzieła, podczas których będą wyplatane wianki świętojańskie
  • Gmina Łazy dostała grant na organizację wydarzenia “Święto smalcu”, które połączy w sobie tradycje i lokalną tożsamość Jego głównym celem jest promocja wytworów lokalnych oraz tych powstających wg tradycyjnych receptur. Dedykowane zwłaszcza dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji pozarządowych oraz organizacji senioralnych
  • Dzięki dofinansowaniu dla Stowarzyszenia Wsi Niegowonice i Niegowoniczki zorganizowane zostanie zorganizowane wydarzenie “Rozśpiewani seniorzy”. Jak sama nazwa wskazuje będzie konkursem wokalnym dla seniorów, grup artystycznych, grup Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów wokalno-instrumentalnych. Wydarzenie zakończy się publikacją materiałów promujących gminę Łazy np. widokówek, czy magnesów
  • Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „Kulturniak otrzymało dofinansowanie na organizację wydarzenia „Lato z kulturą”, które będzie teatralno-społecznymi zajęciami aktywizującymi osoby w różnym wieku. Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych “Kulturniak” zachęca wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa. Przyjdź i wraz z innymi uczestnikami weź udział w tworzeniu folderu informacyjno-promocyjnego, aby zachęcić turystów do odwiedzenia gminy. Wspomniane Stowarzyszenie dostało dotację na organizację turnieju tańca „Taniec łagodzi obyczaje”
  • W Rokitnie Szlacheckim planowana jest organizacja wydarzeń dbających o zachowanie tradycji lokalnej, które w kulturalnym wymiarze będą integrować mieszkańców oraz odwiedzających okolice turystów. Ponadto Stowarzyszenie “Mała Szkoła” w Rokitnie Szlacheckim otrzyma dofinansowanie na zakup strojów promujących dziedzictwo historyczne, kulturalne, społeczne, przyrodnicze i wiejskie tych ziem. Duże dofinansowanie będzie też wykorzystane, na organizację festiwalu rodzinnego “Tradycja oczami dzieci”
  • Otrzymano także dofinansowanie na wspieranie działań promocyjnych regionu i terenów wiejskich poprzez sfinansowanie zakupów strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich “Dolomitki” w Chruszczobrodzie, Koła Gospodyń Wiejskich w Niegowonicach raz instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej działającej przy OSP Niegowonice
  • W Turzej zaplanowano remont pomieszczenia pełniącego funkcję kulturalną w budynku OSP Turza. Jest ono wykorzystywane np. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Turzy, jest miejscem do organizacji warsztatów plastycznych i rękodzielniczych oraz miejscem spotkań dziecięcego i młodzieżowego kółka teatralnego. Dodatkowo, sfinansowanie zakupu namiotów informacyjno-promocyjnych dla OSP Turza
  • W Trzebyczce przygotowane zostaną warsztaty rzemiosła „Kultura i tradycja łączy pokolenia”, które mają na celu nakłonienie mieszkańców do zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Nie mniej ważne będzie: kultywowanie tradycji rękodzielniczej i rzemieślniczej, promocja własnego dziedzictwa kulturalnego, integracja mieszkańców regionu oraz odwiedzających turystów. O zrównanie różnic pokoleniowych i wzajemne międzypokoleniowe porozumienie zadba Koło Gospodyń Wiejskich we Wsi Trzebyczka – Przyjaciele Trzebyczki

Fot. UM Łazy. Na zdjęciu KGW Dolomitki z Chruszczobrodu, które dzięki grantowi otrzymają nowe stroje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button