Forum Przedsiębiorców już działa. Jakie są jego zadania?

W lipcu swoją działalność rozpoczęło Forum Przedsiębiorców. Jego członkami nie są tylko duże firmy, ale przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa. Forum spotykać będzie się co najmniej raz na kwartał, aby omówić sprawy ważne dla zawierciańskiej przedsiębiorczości.

Przez kilka lat w Zawierciu działała rada gospodarcza. W jej skład wchodzili przedstawiciele największych zawierciańskich firm. Powołana została w 2015 roku przez ówczesnego prezydenta Witolda Grima. W grudniu 2018 roku jego następca – Łukasz Konarski – zdecydował się uchylić uchwałę w sprawie powołania Rady Gospodarczej. Została zastąpiona przez Forum Przedsiębiorców. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Odpowiedź jest dość lakoniczna.

– Rada Gospodarcza skupiała ograniczoną liczbę członków. Do forum może zgłosić się każdy przedsiębiorca – przekazał Patryk Drabek, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Zawierciu. 

W lipcu Forum Przedsiębiorców zainaugurowało swoją działalność. Obecnie liczy 43 członków. To nie tylko duże zawierciańskie firmy. Znacznie więcej jest jednak małych i średnich przedsiębiorców. Wszystkim członkom forum przysługuje prawo do inicjowania i udziału we wszystkich przedsięwzięciach oraz akcjach. 

Jakie są zadania Forum Przedsiębiorców?

  • inicjowanie działania mające na celu rozwój gospodarczy gminy Zawiercie, w szczególności tworzenie nowych inwestycji i nowych miejsc pracy;
  • opiniowanie i wyrażanie stanowiska w sprawie inicjatyw i stanowisk Gminy Zawiercie w zakresie przedsiębiorczości, ochrony środowiska i polityki gospodarczej oraz społecznej;
  • informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju gospodarczego na terenie gminy;
  • podejmowanie inicjatywy wspierające i działające na rzecz współpracy lokalnego samorządu z przedstawicielami nauki i z przedsiębiorcami, przy udziale instytucji lokalnego biznesu;
  • inicjowanie i wspieranie działalności gospodarczej, promocyjnej, naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej;
  • działalność w zakresie ochrony środowiska, akcji dobroczynnych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz innych działań na rzecz wspólnego dobra

Na pierwszym spotkaniu Forum Przedsiębiorców dyskutowało o wynikach ankiet z młodzieżą, przedsiębiorcami i liderami oraz głównych problemach miasta. Opinie przedsiębiorców mają zostać uwzględnione w dalszych pracach w ramach programu „Rozwój Lokalny”. 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button