W Zawierciu powstanie Dzienny Dom Senior+

Zawiercie chce utworzyć na swoim terenie Dzienny Dom Senior+. Będzie to miejsce, w którym będą mogli spotykać się ze sobą starsi mieszkańcy miasta. Zapewni im aktywizację oraz integrację. Podobne miejsce od kilku miesięcy funkcjonuje m.in. w Ogrodzieńcu.

Polskie społeczeństwo, jak wynika z prognoz demograficznych się starzeje. Według przewidywań demografów w 2030 roku ponad połowa gospodarstw będzie prowadzona przez osoby powyżej 65. roku życia, które będą zdane na siebie i pozostawione bez pomocy bliskich. Zjawisko to będzie się nasilać, gdyż młode osoby wyjeżdżają z rodzinnych stron na studia lub w poszukiwaniu lepszej pracy. Dziadkami lub rodzicami nie ma kto się opiekować.

Domy opieki dla seniorów są placówkami finansowanymi przez samorządy. Ich zadaniem jest zapewnić pensjonariuszom podstawowe potrzeby, takie jak wyżywienie, ubranie, mieszkanie, opiekę pielęgniarską oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Ponadto, mają podnosić sprawność seniorów np. poprzez zajęcia kulturalne.

W Zawierciu powstał pomysł utworzenia Dziennego Domu Senior+. W minionym tygodniu zawierciańscy radni przyjęli uchwałę w tej sprawie. Według planów Dzienny Dom Senior+ będzie działać w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tym samym ulegnie przekształceniu Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Powód? Podstawą przyjęcia dotacji jest utworzenie placówki o nazwie Dzienny Dom Senior+. Brak podjęcia uchwały powodowałby nieotrzymanie dotacji. Na ten cel państwo przyznało 182 tys. złotych, a wkład własny gminy Zawiercie wynosi 47,5 tys. złotych. Środki finansowe będą przeznaczone na remont i modernizację budynku oraz wyposażenie placówki.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button