Budżet obywatelski w Łazach. Trwa nabór wniosków

Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Łazach. Do 21 września mieszkańcy mogą sugerować realizację swoich pomysłów. Gmina Łazy zdecydowała się przeznaczyć na ten cel 70 tys. złotych.

Społeczność zamieszkująca gminę Łazy po raz piąty ma okazję wziąć udział w projekcie budżetu obywatelskiego. Od 25 sierpnia trwa zgłaszanie projektów, których celem jest uczynienie z okolicy ładniejszego i wygodniejszego miejsca. Warto nadmienić, że gmina Łazy jest inicjatorem budżetu obywatelskiego w całym powiecie zawierciańskim. Poprzednie edycje przyniosły liczne zmiany w gminnym i miejskim krajobrazie. Zbudowano plac zabaw. uporządkowano miejsca postojowe, utwardzono pobocza przy ulicy Wyzwolenia w Łazach oraz zbudowano plac zabaw, którego celem było łączenie pokolenia dzieci i dziadków. Zmodernizowano także skwer na Osiedlu Podlesie w Łazach.

Propozycje budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć całego obszaru gminy Łazy. W poprzednim konkursie na budżet obywatelski przeprowadzono pracę w różnych częściach gminy np. w Łazach, Wiesiółce, Kuźnicy Masłońskiej, Wysoce, Turzy, Trzebyczce, Ciągowicach oraz Chruszczobrodzie. Liczył się ciekawy i dobry pomysł. Żadna lokalizacja nie była promowana.

Decyzja o wyborze najlepszej inicjatywy i umieszczeniu jej, w budżecie zostanie podjęta po uprzedniej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku. Wnioski będą sprawdzane od 22 września do 6 października. Głosowanie nad wyborem najlepszego pomysłu zaplanowano od 21 października do 13 listopada. Ostateczne ogłoszenie wyników nastąpi 20 listopada. 

Jednak nieco wcześniej w tym roku burmistrz Maciej Kaczyński wydał zarządzenie nr 105 normujące kwestie związane z budżetem obywatelskim. Ukazało się ono 24 sierpnia 2020 roku i określiło jakim wymaganiom powinien sprostać budżet obywatelski w gminie Łazy. Zasadniczą kwestią są oczywiście pieniądze. Fundusze dla budżetu obywatelskiego 2021 roku dla gminy Łazy wynoszą 70 tys. złotych. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami jest dostępny do pobrania na stronie gminy Łazy.

Do formalnej i merytorycznej oceny wniosków powołano trzyosobowy zespół ds. budżetu obywatelskiego. Zadaniami, które postawiono przed zespołem jest przede wszystkim wypracowanie odpowiedniej metodologii oraz adekwatnych rozwiązań, dzięki którym realizacja  budżetu obywatelskiego na 2021 r.  nastąpi bez zakłóceń. Nie mniej ważne jest ustalenie sposobu działania w przypadku pojawienia się kwestii spornych. Do zespołu desygnowano Małgorzatę Jurkin (kierownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta), Martę Lipiec (kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta) oraz Michała Utrackiego (główny specjalista ds. informatyzacji Urzędu Miasta). 

Zespół wypracował zasady organizacji pracy na pierwszy spotkaniu, które zostało zwołane przez sekretarza gminy. Harmonogram spotkań zespołu odpowiada datą przyjętym w projekcie budżetu obywatelskiego. Jednak częstotliwość tych spotkań będzie zależna wprost proporcjonalnie od zapotrzebowania.

Co powinien zawierać prawidłowy wniosek w ramach budżetu obywatelskiego?

  1. Dane wnioskodawcy
  2. Proponowaną nazwę zadania 
  3. Miejsce realizacji zadania (np. ulica. budynek itp.) 
  4. Opis zadania (cel zadania, zakres zadania, działania w ramach realizacji zadania)
  5. Adresaci projektu 
  6. Szacunkowy kosztorys wykonania zadania
  7. Załączniki 
  • Obowiązkowy załącznik do wniosku stanowi lista co najmniej 15 mieszkańców gminy Łazy popierających realizację danego zadania w ramach budżetu obywatelskiego
  • Zgoda Spółdzielnie Mieszkaniowej na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego lub uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażania zgody na realizację zadania lub zgoda innego podmiotu 

Fot. Gmina Łazy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button