Sesja rady powiatu zawierciańskiego. O czym dyskutowano?

Nietypowe sytuacje wymagają nietypowych rozwiązań. Ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 październikowa sesja rady powiatu zawierciańskiego odbyła się w trybie zdalnym.


Październikowa sesja rady powiatu zawierciańskiego dotyczyła głównie realizacji zadań oświatowych w powiecie zawierciańskim w roku szkolnym 2019/2020 oraz funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu.

Starosta zawierciański Gabriel Dors w sprawozdaniu z działalności zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym wymienił uchwały podejmowane przez zarząd. Wiele z nich dotyczyło projektów unijnych, realizowanych przez szkoły. Poinformował, że wyrażono zgodę m.in. na przystąpienie do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” czy też przystąpienie II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu do udziału w realizacji projektu pn. „Więcej niż klub” w ramach programu ERASMUS+. Zarząd powiatu zapoznał się także z wnioskiem komisji edukacji dotyczącym rozważenia możliwości wybudowania boiska do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. w Zawierciu.

Znaczna część październikowej sesji poświęcona była działalności Centrum Usług Wspólnych, które utworzone zostało 1 marca 2020 roku. CUW przejęło zadania dwóch zlikwidowanych jednostek organizacyjnych: Powiatowego Zarządu Dróg oraz Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych. Jednostka przejęła również zadania w zakresie zamówień publicznych, obsługi projektów i realizacji inwestycji. Z informacji przekazanych podczas sesji wynika, że w pierwszym półroczu działalności CUW przyniósł oszczędności w wysokości ponad 6 mln złotych.

Realizowane i nadzorowane przez CUW zadania omówiła dyrektor Patrycja Kowalska. W zakresie infrastruktury drogowej są to m.in.: przebudowa drogi powiatowej nr 1726S i 1730S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie – Kromołów; przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr78 w Porębie czy też przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka – Głazówka w miejscowości Trzebyczka.

Podczas sesji Rady Powiatu przyjęto również uchwały w sprawie m.in.  przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w powiecie zawierciańskim w roku szkolnym 2019/2020, przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu, zmian w budżecie powiatu na 2020 rok czy też zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button