Szkoła Podstawowa z Kroczyc startuje w ogólnopolskim konkursie przyrodniczo-ekologicznym

Szkoła Podstawowa w Kroczycach bierze udział w konkursie Być jak Ignacy. Jest to konkurs dla kół naukowych, którego pula nagród wynosi 300 tys złotych.


Działające przy Szkole Podstawowej w Kroczycach koło przyrodniczo-ekologiczne bierze udział w akcji “Nauka to przyszłość”. Jest to temat V edycji programu “Być jak Ignacy”. Ideą programu jest stworzenie komfortowych warunków do zdobywania wiedzy. Konkurs ma na celu popularyzacje polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych, rozpowszechnienie i popularyzację wiedzy na temat Ignacego Łukasiewicza, kształtowanie postaw patriotycznych przybliżanie postaci wybitnych polskich naukowców, ich wynalazków i odkryć. Konkurs ma także za zadanie zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w zakresie: energia, ekologia, transport i technologie przyszłości. 

Nauczyciele zgłoszeni do programu otrzymują scenariusze zajęć dla wybranej grupy wiekowej: klas I-III lub IV-VIII. Dostępne będą cztery scenariusze – każdy dotyczyć będzie jednego zagadnienia. W każdym scenariuszu znajdują się cztery opracowane lekcje.

Piecze organizacyjną nad programem “Być jak Ignacy” posiada Fundacja im. Ignacego Łukasiewicza. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN objęło program patronatem naukowym, z kolei honorowym patronatem program objął Minister Edukacji Narodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button