Na czasie

Budżet na 2021 rok przyjęty! Sprawdź zaplanowane inwestycje.

W środę 30 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Zawiercie. Głównym punktem obrad, który wywołał najwięcej dyskusji było podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Zawiercie. Na inwestycje zostanie przeznaczone 47 mln zł.

W budżecie na 2021 rok pojawiło się kilka zmian, które zostały przez radnych przyjęte. Było to m.in. zmniejszenie planu dla projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zawiercie” realizowanego przez MZOEAS oraz dla zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Zawierciu. Uchwała ta jest związana z przedłużeniem terminu realizacji obu projektów.

Prezydent Łukasz Konarski zaznaczył przed rozpoczęciem dyskusji na temat przyjęcia uchwały w sprawie budżetu wraz z jego autopoprawką, że jego konstrukcja jest ostrożna i nie taka, o jakiej marzył dla Zawiercia, ale zapewnia dalsze funkcjonowanie miasta na dobrym poziomie. Według słów prezydenta deficyt w przyszłym roku wyniesie około 2 milionów złotych, przy planowanych wydatkach rzędu około 270 milionów i przychodach około 268 milionów.

– Mamy nadzieję, że sytuacja będzie dużo lepsza niż w tej chwili, przede wszystkim finansowa i też jeżeli chodzi o funkcjonowanie i życie urzędu i mieszkańców w naszym mieście, dlatego bardzo państwa proszę o przyjęcie tego budżetu – apelował Łukasz Konarski.

Nie wszystkim jednak podobała się zmiana zaproponowana przez prezydenta. Beata Chawuła, przewodnicząca Rady Miasta, która wprost powiedziała, że nie wierzy w realizację planów przedstawionych w budżecie. Jako przykład wykorzystała budowę parkingu przy SP11, która znajdowała się już w budżecie na 2020 rok i nie została zrealizowana. Przewodnicząca odmówiła oddania głosu argumentując, że budżet na rok 2020 nie został z realizowany pod kątem wyznaczonych zadań.  

– Mogę się dać okłamać raz, a okłamując radnych, okłamuje Pan mieszkańców za naszym pośrednictwem. Nie ma na to mojej zgody, dlatego nie będę udziału w tym głosowaniu – mówiła Beata Chawuła.

Radny Henryk Mól to kolejny przeciwnik zaproponowanego budżetu na 2021 rok. Przypomniał, że zapisana w poprzednim budżecie przebudowa ulicy Wierczki-Północ na osiedlu Zuzanka nie została zrealizowana. W odpowiedzi usłyszał, że ogłoszono już przetarg na remont ulic Wierczki-Północ i Przejściowa nad Wartą oraz że ta inwestycja była od początku planowana na 2020-2021. Nie przekonało to jednak radnego, który poruszył również temat nowych mieszkań i miejsc pracy w Zawierciu. Prezydent Łukasz Konarski przypomniał, że w tygodniu poprzedzającym grudniową sesję Rady Miasta, została podpisana umowa sprzedaży kolejnej działki w Strefie Aktywności Gospodarczej firmie Lindem, która planuje zatrudnić około 200 pracowników, oraz o planach budowy bloków w Kromołowie w ramach rządowego programu “Mieszkania dla rozwoju”. Dalej nieprzekonany Henryk Mól w dalszej części dyskusji złożył wniosek formalny o przeniesienie głosowania w sprawie przyjęcia budżetu na styczniową sesję Rady Miasta, aby dać sobie czas na ponowne przeanalizowanie tematu. Wniosek radnego został poddany pod głosowanie i odrzucony.

Ostatecznie budżetu miasta na 2021 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Zawiercie został przyjęty. Dwunastu radnych było “za” (Mariusz Borzęcki, Martyna Gajos, Mariusz Golenia, Dominik Janus, Dariusz Kurek, Henryk Mól, Tomasz Pacia, Paulina Pietras, Jerzy Radosz, Przemysław Trepka, Justyna Wesołowska, Zbyszek Wojtaszczyk), troje wstrzymało się od głosu (Elżbieta Kornobis-Wieczorek, Ewa Mićka, Damian Świderski), przeciw był Michał Myszkowski, a przewodnicząca Beata Chawuła zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią nie oddała głosu.

W budżecie na 2021 rok znalazły się m.in.

– przebudowa ulic bocznej od ulicy Mrzygłodzkiej oraz ulicy Dożynkowej; 

– przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Wierczki Północ razem z budową kanalizacji deszczowej; 

– przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Nad Wartą i Przejściowej razem z odwodnieniem i oświetleniem; 

– przebudowa nawierzchni ulicy Malinowej.

– termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (w trakcie), 

– modernizacja budynku przy ul. Niedziałkowskiego 1 (w trakcie), 

– modernizacja budynku przy ulicy Westerplatte 4 (w trakcie), 

– termomodernizacja  budynku OSP w Skarżycach.

A także termomodernizacje wielu innych budynków mieszkalnych.

W ramach Funduszu Sołeckiego (łącznie ponad 103 tys. zł) w przyszłym roku zaplanowano:

– Pomrożyce – zakup mebli do klubu młodzieżowego i materiałów budowlanych do wykonania chodnika przy klubie młodzieżowym, pielęgnacja zieleńca, organizacja imprezy kulturalno – integracyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

– Łośnice – zagospodarowanie terenów zielonych.

– Skarżyce – budowa chodnika przy ul. Skalnej w Skarżycach.

– Karlin – zakup wyposażenia kuchni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, wykonanie grilla murowanego przy altanie, wykonanie stołów i ławek do altany.

W ramach funduszu osiedlowego, każde osiedle otrzyma na rewitalizację po 25 tys. 555 zł.  

Gmina Zawiercie otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach programu przewidziano budowę mikroinstalacji OZE dla mieszkańców (w tym instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę). Łącznie z terenu gminy Zawiercie zostało złożonych ok. 1000 wniosków (ilość nieruchomości). Koszt realizacji projektu dla samej gminy Zawiercie to ponad 21 mln zł, w tym prawie 16 mln zł. dofinansowania ze środków UE.

6 komentarzy

  1. Czemu nie byli obecni na kolejnych sesjach radni, nawet jak chorzy to zdalnie mogli by choć głosować, czyżby jakieś stanowiska mieli dostać, oprócz Pana Witolda Grima bo chyba by nie dał się przekupić?

  2. W firmie prywatnej za taka efektywnosc pracy co by bylo….wiadomo a maja Panstwo Radni wymagrodzenie z naszych podatkow. Ale co tam „korytko” jest aby do wyborow i karuzela stanowisk sie kreci „sportowiec potem.expert kanalizacji” i jest fajnie…..

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button