Na czasie

Rolniku! Czy wiesz już jakie zmiany w ubezpieczeniu wprowadził KRUS?

Krajowa Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników ustaliła wysokość miesięcznej składki na pierwszy kwartał 2021 roku. Opłaty należy uiścić do 1 lutego 2021 roku.

Opłata na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42 złote. Kwota ta dotyczy: rolników, ich małżonków, domowników oraz pomocników rolnych. Jednak w przypadku ubezpieczenia ograniczonego opłata wynosi ⅓ pełnej stawki – czyli 14 złotych.

Stawka opłaty na ubezpieczenie emerytalno-rentowe także ulega zmianie. Rolnicy, ich małżonkowie i domownicy zapłacą w I kwartale 2021 roku 97 złotych. Wysokość opłaty ma związek z 10 proc. częścią podstawowej emerytury, która w grudniu wynosi 972 złote.

Dodatkowa składka ubezpieczeniowa dla rolników prowadzących duże gospodarstwa rolne, będzie zależeć od ich obszaru. Dotyczy to rolników prowadzących gospodarstwa rolne powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych. 

  • do 100 ha przeliczeniowych – opłata składka wynosi 12 proc. emerytury podstawowej – 117 złotych
  • od 100 do 150  ha przeliczeniowych – opłata składki wynosi 24 proc. emerytury podstawowej – 233 złote
  • od 150 do 300 ha przeliczeniowych – opłata składki wynosi 36 proc emerytury podstawowej – 350 złotych

powyżej 300 ha przeliczeniowych – opłata składki wynosi 48 proc. emerytury podstawowej – 467 złotyc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button