Poznaj laureatów Jurajskiego Berła!

W piątek – 18 grudnia 2020, wręczono Nagrody Starosty Zawierciańskiego Jurajskie Berło”. Nagrodę przyznano w trzech kategoriach. Uhonorowane zostały 3 osoby i 3 zespoły. 

Jurajskie Berło” jest nagrodą przyznawaną przez starostę zawierciańskiego, w ramach uhonorowania osiągnięć szczególnie przyczyniających się do promocji i rozwoju powiatu zawierciańskiego. Wybrana może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja pozarządowa lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej.

Nagroda może zostać przyznana, aż w pięciu kategoriach. Jednak w tym roku zdecydowano się na trzy – Sportowiec roku, Animator kultury i na Nagrodę specjalną. Przewodniczącym kapituły konkursowej został Paweł Sokół – wicestarosta Zawierciański. Nagrody – w poszczególnych kategoriach, otrzymali:

Sportowiec roku – Adam Lenartowicz, prezes Ludowego Klubu Sportowego „Skalniak” Kroczyce.

Animator kultury – Andrzej Kaim, solista i śpiewak z gminy Łazy, Korona Żarnowca” – zespół z gminy Żarnowiec, Sweet Voices” – zespół z gminy Poręba

Nagroda specjalna – Antoni Moś, pomysłodawca Turnieju Jednego Wiersza o Laur Wespazjana Kochowskiego z gminy Szczekociny, “Ziemia Kroczycka” – zespół pieśni i tańca z gminy Kroczyce

Uroczystość wręczenia nagród – z uwagi na obecne obostrzenia, miała skromny charakter. Mimo to członkowie kapituły wręczyli laureatom nagrody w postaci: nagród pieniężnych (czeki o wartości 1000 złotych), dyplomów oraz gadżetów.

W skład kapituły konkursowej wchodzili: Paweł Sokół wicestarosta zawierciański, Barbara Laskowska – przewodnicząca Rady Powiatu Zawierciańskiego oraz Barbara Kozioł – członkini Zarządu Powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button