Prawo telekomunikacyjne – zobacz, co się zmieniło!

Pod koniec ubiegłego roku weszły w życie istotne zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Dotyczą one przede wszystkim osób posiadających abonament na telefon komórkowy i dostęp do internetu. To m.in. zwiększenie uprawnień abonentów firm telekomunikacyjnych, w tym możliwość rozwiązania umowy mailem oraz obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużaniu umowy. Zmiany zostały wprowadzone 21 grudnia 2020 roku. Przepisy te stanowią pierwszy etap wdrożenia w Polsce dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).

– Naszą intencją było i jest przede wszystkim jak najpilniejsze wprowadzenie prokonsumenckich zmian. To ważne z uwagi na zwiększający się obecnie popyt i znaczenie usług telekomunikacyjnych. Nowe regulacje pozwolą szybciej wdrożyć nowe i lepsze standardy obsługi konsumenckiej – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Istotną zmianą jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oznacza to, iż będzie można rozwiązać umowę bez wychodzenia z domu! Wystarczy napisać email. Już nie jest konieczne osobiste stawiennictwo w siedzibie operatora i wypełnianie papierowych dokumentów czy też nadawanie ich listem poleconym. To zarządzenie znacznie upraszcza życie i jest ukłonem w kierunku abonentów. Dodatkowo, nowe przepisy nakładają na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia dotyczącego wypowiedzenia umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia woli. Takie rozwiązanie umożliwi np. rozwiązanie umowy z aktualnym operatorem i skorzystanie z bardziej atrakcyjnej oferty innego operatora. 

Kolejna ważna zmiana dotyczy przedłużania umowy.  Do tej pory operator nie miał obowiązku informowania nas jako abonentów o automatycznym przedłużeniu umowy na czas nieokreślony. To my musieliśmy pamiętać, kiedy umowa dobiega końca, aby zdążyć ją rozwiązać. Nowe przepisy wprowadzają ten obowiązek. Operator – nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta – będzie musiał poinformować klienta o przedłużeniu umowy na czas nieokreślony. Oprócz przekazania tej informacji, musi również powiadomić o sposobach rozwiązania umowy, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych. W ten sposób abonent będzie mógł w pełni świadomie podjąć decyzję, czy nadal chce być klientem danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego.

– Dzięki tym zmianom wyeliminujemy sytuacje, w których – bez świadomości klientów – ich zawarta pierwotnie na czas określony umowa staje się umową na czas nieokreślony i dodatkowo z długim okresem wypowiedzenia – tłumaczy minister Marek Zagórski.

Nowe przepisy przewidują też, że w okresie wypowiedzenia abonent będzie zobowiązany jedynie do ponoszenia kosztów świadczenia usługi wynikających z umowy. To rozwiązanie chroni klientów przed opłatami za uruchomienie dodatkowych usług, a także przed wyłączeniem usług, które mieli zagwarantowane w dotychczasowej umowie.

Możliwość monitorowania zużycia usług to kolejna zmiana, która weszła w życie 21 grudnia ubiegłego roku. Dostawcy usług zapewnią abonentom możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług oraz będą powiadamiać klientów o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez nich pakietu taryfowego. To lepsza kontrola abonenta nad aktualnym i faktycznym zużyciem usług, w szczególności pakietu danych w dostępie do internetu. Do tej pory to klient musiał zwracać szczególną uwagę na zużycie pakietu i monitorować jego stan, a nie operator. Kolejne wprowadzone udogodnienie dotyczy przeniesienia dotychczasowego numeru z jednej sieci do innej. Będzie na to więcej czasu – a dokładnie nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy.

– To oczekiwane i istotne udogodnienie. Zapewni ono abonentowi dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług, nie narażając go na przypadkową utratę dotychczasowego numeru – mówi minister Marek Zagórski.

Ostatnia zmiana to prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w procesie zmiany dostawcy usług. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywować usługę w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z obecnym operatorem. Z kolei dotychczasowy dostawca będzie zobowiązany świadczyć usługi do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji. Zapobiega to sytuacji, gdy w trakcie przenoszenia numeru jesteśmy przez pewien czas pozbawieni dostępu do wszelkich pakietów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button