Mieszkańcu gminy Irządze! Wyraź swoją opinię!

Diagnozowanie potrzeb mieszkańców jest niezmiernie ważne. Na podstawie ich opinii określane są kierunki rozwoju. W związku z tym przygotowano ankietę, która bada zdanie mieszkańców gminy Irządze na temat usług publicznych i ich potrzeb. W ten sposób określane są kierunki rozwojowe w gminach należących do obszaru partnerstwa. 

Podmioty zebrane na tym terenie zbierają opinię mieszkańców metodą ankiety, aby usprawnić działanie władz samorządowych. Wyrażone opinie mają wpływ na dostosowanie polityki władz do potrzeb lokalnej społeczności. Do obszaru partnerstwa należą gminy Irządze, Koniecpol i Lelów. Anonimową ankietę można wypełnić tutaj: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mcsm7om1vz

Szczególny nacisk zostanie położony na usługi publiczne. W wymienionym obszarze partnerskim samorządy będą układać jedną strategię i wspólnie będą się starać o środki pomocowe. Dotyczy to także funduszy unijnych. Zostaną one wykorzystane, aby poprawić warunki mieszkańców oraz działających na obszarach gmin przedsiębiorców. Wymieniony obszar partnerstwa oznacza wzajemną współpracę w ramach: „Partnerstwo Miasta i Gminy Koniecpol, Gminy Lelów i Gminy Irządze – Razem dla Rozwoju”.

Ostrożnie zakłada się, że ankieta zbierająca opinie mieszkańców i późniejsza realizacja wyrażonych w niej celów przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do życia w regionie. Tym samym powstrzyma migrację i odpływ młodych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button