Na czasie

Przedsiębiorco! Złożyłeś już oświadczenie!

Przedsiębiorco sprzedajesz alkohol? Do 31 stycznia jesteś zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych za rok 2020.

Gmina Kroczyce informuje, co należy zrobić, jeśli chcemy otrzymać zezwolenie na sprzedaż alkoholi. Sytuacja, w której się znajdujemy sprzyja sięganiu po używki, jednak… Nie jest tak źle, jak można się spodziewać. Ograniczenie spożycia alkoholu jest spowodowane obostrzeniami w życiu społecznym. 

  • Raport z przeprowadzonych w kwietniu 2020 r. badań wykonanych pod kierownictwem prof. UŁ dr hab. Jana Chodkiewicza z Uniwersytetu Łódzkiego wskazuje, że ponad 30 proc. osób zmieniło sposób picia alkoholu w czasie pandemii. Spośród nich ponad połowa deklaruje niższe spożycie alkoholu, natomiast wśród osób pijących więcej znajdują się osoby, które piły w sposób ryzykowny już przed stanem pandemii. Zdaniem autora raportu może się to wiązać z faktem, że również w czasach „przed pandemią” picie alkoholu było dla tych osób sposobem na radzenie sobie ze stresem.

Z powyżej przedstawionych danych, znajdujących się na stronie wynika, że sytuacja jest stabilna. Sprzedaż alkoholu odnotowała wprawdzie spadek w związku z wybuchem pandemii – sprzedaż wina w marcu spadła o ⅕. Jednak prawdopodobnie ma to związek ze zmianą naszych nawyków. Nikt nie zaprzeczy, że życie towarzyskie mocno ucierpiało.

W żadnym razie nie oznacza to, że sprzedawcy łatwo rezygnują ze sprzedaży alkoholi. Natomiast jeśli chcą to robić, muszę przestrzegać warunków formalnych. Te nakazują złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych za rok 2020 do 31 stycznia bieżącego roku.

Formularz oswiadczenia jest dostępny tutaj.

Sprzedaż alkoholu podzielona jest na trzy kategorie:

  • Napoje zawierające do 4.5 proc. alkoholu oraz piwo
  • Napoje zawierające powyżej 4.5 proc. do 18 proc. alkoholu z wyjątkiem piwa
  • Napoje zawierające powyżej 18 proc. alkoholu z wyjątkiem piwa

Na podstawie ilości sprzedanych alkoholi wyliczana jest opłata, którą pobierają gminy za korzystanie z uprawnień do sprzedaży napojów alkoholowych. Ich wysokość wskazuje art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

W ustawie zawarte są standardowe stawki w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

Jeśli wartość sprzedanych alkoholi przekroczy określoną kwotę, należy dodatkowo zapłacić wskazany procent  – 1,4 lub 2,7 – od ogólnej sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button