Niewiedza mogła spowodować zagrożenie życia lub zdrowia. Sprawdź!

Po wymianie ogumienia wielu kierowców nie wie, co robić ze starymi oponami samochodowymi. Część z nich – zamiast oddać je do serwisu opon, próbuje się ich pozbyć w inny sposób – niekoniecznie legalny.

Dnia 15.01.2021 w Kleszczowej wybuchł pożar – najprawdopodobniej ktoś podpalił stare opony samochodowe. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierbce została zaalarmowana o godzinie 08:50 i wyjechała do akcji zastępem GCBA 6/32 Jelcz. Po przyjeździe na miejsce pożar gasił już zespół z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczowej. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania pogorzeliska. Na koniec teren został przekazany właścicielowi i zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych powróciły do swoich baz.

Palenie opon jest naruszeniem artykułu 191 ustawy o odpadach, za który straż miejska lub policja mogą ukarać nas mandatem w wysokości do 500 zł bądź sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.

Pamiętajmy, że są inne sposoby na pozbycie się niepotrzebnych opon. Pierwszym sposobem jest pozostawienie ich w zakładzie wulkanizacyjnym przy okazji wymiany ogumienia na nowe. Należy pamiętać, że warsztat nie musi przyjąć starych opon, ponieważ nie mają takiego obowiązku prawnego. Często jednak placówki oferują możliwość oddania zużytego ogumienia do utylizacji (za drobną opłatą). Możemy je dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zlokalizowane są na terenie większości gmin. Pozostawienie tam opon nie będzie nas nic kosztować. Kolejnym sposobem jest oddanie ogumienia bezpośrednio do Centrum Utylizacji Opon. Przedtem trzeba skontaktować się z centralą, by ustalić miejsce i termin odbioru. Ostatnim sposobem jest skorzystanie z lokalnych akcji zbiórki odpadów, podejmowanych przez samorządy. Często można na ich łamach pozbyć się produktów, których nie można wyrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi, czyli między innymi opon samochodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button