Podsumowanie roku 2020

Rok 2020 był wyjątkowo trudny. Musieliśmy odnaleźć się i przystosować do funkcjonowania w świecie zdominowanym przez pandemię. Jednak mimo to, w powiecie zawierciańskim sporo się wydarzyło.

1.      Zanim koronawirus zdominował nasze życie codzienne, 27 stycznia w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu otworzono nową część oddziału opieki paliatywnej. Inwestycja kosztowała 1 444 549,87 zł i została sfinansowana ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

2.      W styczniu zakończyły się prace remontowe w dawnej łaźni miejskiej przy ulicy Westerplatte. Modernizacja obiektu, który funkcjonuje jako Galeria Stara Łaźnia, kosztowała blisko 3 mln 800 tys. zł.

3.      Finansowe wsparcie dla organizacji pozarządowych – w lutym w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania mikrograntów. Dofinansowanie było możliwe dzięki Funduszowi Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Śląskie Lokalnie 2020”. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

4.      W marcu wybuchła pandemia koronawirusa. Z dnia na dzień zostaliśmy zmuszeni do całkowitej zmiany trybu życia. Zaczęły pojawiać się obostrzenia i ograniczenia. Maseczki, dezynfekcja i dystans społeczny zostały stałym punktem naszej codzienności.

5.      Decyzją Wojewody Śląskiego ,Szpital Powiatowy w Zawierciu został wyznaczony jako podmiot leczniczy właściwy do opieki nad pacjentkami ciężarnymi oraz dziećmi do 18 roku życia z rozpoznaniem lub podejrzeniem koronawirusa, a także pacjentami hospitalizowanymi z powodu zakażenia COVID-19, u których wystąpiła ostra niewydolność oddechowa.

6.      W ramach środków inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 Szpital Powiatowy w Zawierciu otrzymał 3,5 mln zł. W związku z otrzymaną dotacją placówkę doposażono m.in. w sprzęt medyczny oraz niezbędne wyposażenie do walki z koronawirusem.

7.   Minister Środowiska Michał Woś poinformował w poniedziałek 22 czerwca w   Katowicach, że nie przedłużył koncesji poszukiwawczej dla firmy, która chciała rozpocząć budowę kopalni cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim.

8.   Mieszkaniec powiatu zawierciańskiego hodował w swoim domu pumę. Wydarzenie to wstrząsnęło nie tylko okoliczną społecznością, ale i całą Polską. Po licznych strajkach właściciela, próbach ucieczki i ukrywania się w lesie puma została umieszczona w ogrodzie zoologicznym w Chorzowie. [LINK]

9.   O budowie restauracji McDonald’s mówiło się od tak dawna, że wśród mieszkańców stała się ona powodem do żartów. Inwestor w lutym tego roku złożył wniosek o pozwolenie budowlane, a kilka tygodni później wniosek o jego zmianę. [LINK]

10.   Saga związana z nieprzedłużeniem umowy najmu obecnym najemcom Bocianówki w Zawierciu rozpoczęła się we wrześniu. Z dnia na dzień została im wypowiedziana umowa najmu. Wzbudziło to spore kontrowersje. Znaczna część mieszkańców stanęła w obronie dotychczasowych użytkowników, którzy prowadzili ten lokal przez ponad 30 lat. Pojawiła się nawet petycja przeciwko zmianie najemców Bocianówki. Rada miejska zwołała natomiast nadzwyczajną sesję rady miejskiej w tej sprawie. [LINK]

11.   Fiński koncern energetyczny Fortum we wrześniu zorganizował konferencję prasową, podczas której poinformował o planach budowy w Zawierciu instalacji do produkcji paliwa RDF, pochodzącego z przetworzonych odpadów. Mieszkańcy miasta obawiali się o wpływ tej inwestycji na jakość powietrza w mieście. Ostatecznie, w listopadzie Rada Miasta opowiedziała się za wybudowaniem instalacji w Zawierciu. [LINK]

12.   W październiku w Zawierciu rozpoczęły się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W „spontanicznych spacerach” wzięło udział ponad tysiąc mieszkańców.  [LINK]

13.   Nowy Minister Klimatu i Środowiska przedłużył koncesję na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego. Włodzimierz Czarzasty złożył interpelację w tej sprawie. [LINK]

Samorządowcy Powiatu Zawierciańskiego przygotowali wspólne stanowisko, wyrażające zdecydowany sprzeciw wobec wydanej decyzji. [LINK]

W środę 25 października o godzinie 11, pod Urzędem Miasta w Zawierciu  na konferencji prasowej spotkali się parlamentarzyści z okręgu nr 32 wraz z samorządowcami i mieszkańcami powiatu zawierciańskiego. [LINK]

Włodarze gmin Łazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poręba z inicjatywy Macieja Kaczyńskiego, burmistrza Łaz skierowali do Zbigniewa Ziobro, Prokuratora Generalnego wniosek o wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki z dnia 29 października 2020 r. [LINK]

Okazuje się, że Ministerstwo doskonale wiedziało o nastrojach związanych z budową kopalni ale… postanowiło je zignorować. [LINK]

14.   W Zawierciu powstanie blisko 145 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Rozwoju. 15 grudnia podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta z udziałem ministra Michała Cieślaka, wiceprezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Michała Sroki oraz prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego, podpisano porozumienie w tej sprawie. [LINK]

15.   Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zakończono prace przy budowie ostatniego odcinka Zachodniej obwodnicy Zawiercia. [LINK]

16.   W środę 30 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Zawiercie. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Zawiercie. Na inwestycje zostanie przeznaczone 47 mln zł. [LINK]

To nasze podsumowanie roku 2020. Jeśli uważasz, że pominęliśmy jakieś bardzo istotne wydarzenie, podziel się tym w komentarzu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button