Akcja Zima w Gminie Łazy

Od kilku dni możemy doświadczyć prawdziwie zimowej aury, włącznie z ujemnymi temperaturami. Śnieg, błoto i lód z pewnością będą się nam dawać we znaki przez najbliższe tygodnie. Do kogo zatem mamy zgłosić się w sprawie nieodśnieżonej drogi? Kto powinien zadbać o uprzątnięcie chodników ze śniegu? 

Na terenie Gminy Łazy znajdują się trzy rodzaje dróg – wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogą wojewódzką jest m. in. DW nr 790 Dąbrowa Górnicza – Zawiercie – Pilica, przebiegająca przez Niegowonice i Mitręgę oraz DW nr 796 Dąbrowa Górnicza – Zawiercie, przechodząca przez Chruszczobród, Wysokę, Ciągowice i Turzę. Drogami powiatowymi są: ul. Wiejska, Daszyńskiego i droga do Głazówki, Konstytucji 3-Maja i droga do Ciągowic, Kościuszki, Młynek, Konopnickiej, Częstochowska oraz Wysocka w Łazach, ul. Powiatowa, Fabryczna, Mickiewicza i część ul. Kościuszki w Wysokiej, ul. H.Pobożnego, droga do Głazówki, Starorynkowa w Wiesiółce, a także ul. Mickiewicza i Powiatowa w Chruszczobrodzie. Do dróg tego typu należą też ul. Wojska Polskiego, Sienkiewicza, Wolności oraz 1 Maja w Ciągowicach, ul. Zawierciańska w Turzy, ul. Topolowa i Zwycięstwa w Kuźnicy Masłońskiej, ul. Szkolna, Kościuszki, Szlachecka oraz 1 Maja w Rokitnie Szlacheckim, ul. Jurajska w miejscowości Hutki-Kanki, ul. Kościuszki, Dąbrowska, Pilicka, Szkolna, Grabowska w Niegowonicach i Niegowoniczkach oraz ul. Szkolna do ul. Topolowej, Topolowa do Błojca i Skałbanii w Grabowej.

Za utrzymanie wyżej wymienionych dróg odpowiedzialne jest Centrum Usług Wspólnych, znajdujące się w Zawierciu-Kądzielowie. Całodobowa infolinia jest dostępna pod numerem telefonu 32 67 219 09 oraz 570 744 562. Reszta dróg podlega bezpośrednio pod służby gminne. Uwagi co do stanu odśnieżenia i przejezdności należy kierować do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łazach, dostępnego pod numerem telefonu 32 67 29 422 wew. 146. Ponadto, zastrzeżenia można zgłaszać również do sołtysów poszczególnych sołectw oraz patrolu policji pod nr. 604 191 063.

Podczas okresu zimowego istotne jest nie tylko odśnieżanie dróg, ale również chodników. Kto zatem jest odpowiedzialny za utrzymanie chodników przed prywatnymi posesjami? Odpowiedź na to pytanie jasno wskazuje regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy, wynikający z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Otóż, “właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości”. Regulamin precyzyjnie wskazuje osoby, odpowiedzialne za uprzątnięcie chodników ze śniegu. Są to właściciele posesji. To właśnie na nich spoczywa obowiązek odśnieżania chodników, przylegających do ich nieruchomości.

Niewywiązanie się z tego zadania może skutkować karą grzywny. Właściciele posesji są zobowiązani do odśnieżania, likwidacji śliskości i uprzątania zanieczyszczeń w obrębie chodnika przez cały rok.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button