Ile wyniosła pomoc w ramach tarczy antykryzysowej?

Powiat Zawierciański podjął szerokie działania w ramach tarczy antykryzysowej. Na różne formy pomocy gospodarczej przeznaczono przeszło 36 milionów złotych. Najwięcej środków przeznaczono na mikropożyczki dla przedsiębiorców. Wsparto 4450 podmiotów ponad 22 milionami złotych. 

Krajowa gospodarka potężnie ucierpiała z powodu kryzysu spowodowanego przez koronawirusa. Skutki pandemii dla życia ekonomicznego były oczywiste i wyniszczające. Dlatego uruchomiono program rozwiązań rządowych związanych z pandemią COVID-19 w Polsce zwany “Tarczą Antykryzysową”. 

Tarcza antykryzysowa umożliwia niesienie pomocy przedsiębiorcom przez:

  • Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do kwoty 5 tys. złotych
  • Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych do wysokości  5 tys. złotych
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych przedsiębiorców 
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz  należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego
  • Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców określonych branż

W powiecie zawierciańskim największe środki przeznaczono na pomoc finansową dla mikroprzedsiębiorców. Wydatki tej kategorii stanowiły 61.94 proc. całkowitej kwoty wypłaconej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu. Wg stanu z dnia 31 grudnia 2020 roku do urzędu wpłynęły 4886 wnioski o pożyczkę. Prawie 94 proc. z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. W konsekwencji przeznaczono do wypłaty środki w kwocie ok. 22 milionów 325 tys.

Tutaj koniecznie należy zaznaczyć, że mikroprzedsiębiorcami wg obowiązujących przepisów są przedsiębiorcy, którzy w ciągu minionych dwu lat, przynajmniej jednego roku spełniali określone warunki:

  • Zatrudniali do 10 osób
  • Roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, usług, usług finansowych nie przekroczył wartości 2 milionów euro

Z pożyczki mogły także skorzystać organizacje pozarządowe. Kwota rozdysponowana w powiecie zawierciańskim z pożyczek dla mikroprzedsiębiorców wyniosła 22 miliony 564 tysiące 834 złote i 67 groszy. Ogromną zaletą tych pożyczek było to, że mogły stać się bezzwrotne. 

Drugim największym źródłem wydatkowania funduszy były, dofinansowania do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. W ten sposób wydano 28.63 proc. kwoty ze środków Tarczy Antykryzysowej. 

Przyznanie funduszy wiąże się z bezpośrednim wpływie pandemii koronawirusa na pogorszenie się sytuacji gospodarczej i w konsekwencji spadkiem obrotów. Wypłacana kwota jest zależna od procentowego spadku obrotów gospodarczych. 

Na dzień 30 grudnia 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu wpłynęły 528 wnioski o przyznanie dofinansowania spowodowanego utratą dochodów. Niemal 87 proc. z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie. W konsekwencji ponad 11 milionów 158 tys złotych trafiło do przedsiębiorców, aby sfinansować wynagrodzenia pracownicze. Do końca grudnia 2020 roku dofinansowane zostało wynagrodzenie 2687 pracowników.

W uzasadnionych przypadkach przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność również mógł ubiegać się o pomoc. Tym bardziej, że 41 proc. samozatrudnionych przedsiębiorców wykazało znaczny spadek obrotów. Więcej niż jeden na trzech przedsiębiorców zanotował spadek dochodów o 80 proc. Prawie 23 proc. przedsiębiorców oblicza spadek dochodów o więcej niż 30 proc. Do urzędu do końca 2020 roku wpłynęły 716 wnioski o dofinansowanie. Pozytywnie rozpatrzono 89 proc z nich, czyli 638. Pieniądze w kwocie 3 milionów 322 tys 700 złotych zostały wypłacone, na dzień 31 grudnia 2020 roku, do 632 pracodawców.

Wsparciem Tarczy Antykryzysowej zostały również objęte organizacje pozarządowe oraz podmioty pożytku publicznego np. kościelne osoby prawne czy kluby sportowe. Czterech przedsiębiorców otrzymało dofinansowanie. Łącznie wypłacono im 89 tys 753 złote.

Dotacji udzielono także tak zwanym mikro i małym przedsiębiorcom. Środki pieniężne były przyznawane tylko w przypadku prowadzenia działalności w określonych branżach.Ich lista jest publikowana na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż”. Do końca grudnia 2020 roku wpłynęło 47 wniosków o dotacje. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 36 proc. z nich (17). Tym przedsiębiorstwom wypłacono łącznie 85 tys złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button