Gmina Irządze przypomina o uldze za kompostownik

Z początkiem nowego roku weszła w życie ulga z tytułu kompostowania bioodpadów, stanowiących odpady komunalne. Z ulgi skorzystać mogą właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie bioodpady będą gromadzić we własnym kompostowniku.

Urząd gminy Irządze przypomina, że każdy, kto chciałby skorzystać ze zwolnienia, powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy potwierdzić fakt kompostowania odpadów biodegradowalnych, pamiętając jednocześnie, że w czasie korzystania z ulgi z posesji nie będą odbierane żadne odpady biodegradowalne, a także nie będzie można ich oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Zgodnie z uchwałą Nr 127/XXV/2020 Rady Gminy Irządze z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie gminy Irządze, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020r. poz. 9198), mieszkańcy, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów skorzystają z ulgi za wywóz odpadów komunalnych wynoszącej 1 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button