Czy wiesz, że dzisiaj mija termin wypełnianie ankiety ws. inwestycji wodnych?

Woda jest niezbędna do życia. Do jej efektywnego wykorzystania potrzebne są jednak inwestycje. Aby ocenić potrzebę inwestycyjną w zakresie zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przygotowano ankietę. Dotyczy ona perspektywy finansowej 2021-2027.

Zasadniczym celem ankiety jest uzyskanie informacji o problemach zaopatrzenia w wodę ludności zamieszkujących kraj. Na tej podstawie przygotowane zostaną inwestycje, których wdrożenie umożliwi gminom oraz innym odpowiedzialnym za gospodarkę wodociągową organom skuteczną realizację swoich obowiązków.

Termin wypełniania ankiety upływa dziś tj. w piątek, 22 stycznia. Ankieta została udostępniona na stronie internetowej. Przewijając stronę w dół, znajdziemy linki do trzech ankiet dedykowanych różnym grupom odbiorców:

  • Ankieta sondażowa 1 -skierowana do właścicieli lub administratorów dużych obiektów priorytetowych oraz przedsiębiorstw spożywczych
  • Ankieta sondażowa 2 – skierowana do specjalistów, ekspertów związanych z zaopatrzeniem w wodę
  • Ankieta sondażowa 3 – skierowana do konsumentów

Uruchomienie ankiety ma związek z wdrożonym przez Ministerstwo Infrastruktury projektem pn. “Program Inwestycyjny w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Przygotowanie niniejszego programu ma związek z realizacją zobowiązań do pełnego wdrożenia  unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

fot. UM Zawiercie

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button